Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-20 13:24

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/nationella-upphandlingar-kan-tvinga-lakemedelsbolag-lamna-svenska-marknaden/

Repliker

”Nationella upphandlingar kan tvinga läkemedelsbolag lämna svenska marknaden”

REPLIK DN DEBATT 19/5. Det behövs en större förståelse för att ekonomiska överväganden på den globala läkemedelsmarknaden kan spela en roll när begränsade volymer ska fördelas på olika marknader över hela världen, skriver Anders Blanck, LIF, och Kenneth Nyblom, FGL.

Det är utmärkt att de två överläkarna Jan Calissendorff och Mikael Lehtihet uppmärksammar problemet och riskerna med restnoteringar, det vill säga brister på vissa läkemedel. Att kunna erbjuda sjukvården och behövande patienter läkemedel och vacciner med hög leveranssäkerhet är vår industris högsta prioritet.

Vissa restnoteringar är enkla att åtgärda om det finns andra läkemedelsföretag som säljer likvärdiga preparat eller om det finns andra förpackningsstorlekar än den som står angiven på receptet. Kritiska restnoteringar, det vill säga när läkemedlet inte kan ersättas av ett annat, är tack och lov mindre vanliga men desto allvarligare när situationen väl uppkommer. Kritiska restnoteringar har ofta sitt ursprung på världsmarknaden och är något vi normalt har svårt att påverka i Sverige. 

Från industrins håll ser vi dock ett stort behov av nationell samordning mellan myndigheter, läkemedelsföretag, distributörer, apotek samt hälso- och sjukvårdens olika enheter för att klarlägga hur situationen ser ut och vilka alternativ som finns för att undvika att patienterna drabbas. Vår förhoppning är att denna debatt kan leda till något positivt: en ökad samverkan där vi gemensamt tar ett helhetsgrepp, upprättar en tydlig rollfördelning och att en instans får i uppdrag att samordna.

Vi har länge framfört att Läkemedelsverket måste få en tydligare roll. De bör fungera som spindeln i nätet i denna samverkan. Industrin tog redan vid apoteksomregleringen upp frågan om olika aktörers roller och ansvar.

Industrin deltar i de många initiativ som just nu pågår – inom exempelvis den Nationella läkemedelsstrategin och de Vinnova-finansierade initiativen Platinea och Spirha – för att hantera problemet med restnoteringar. LIF och Föreningen för generiska läkemedel arbetar också internationellt genom sina europeiska organisationer EFPIA och Medicines for Europe för att ta sig an problemet på global nivå. 

LIF arbetar redan för att kunna tillgängliggöra Läkemedelsverkets restinformation via Fass.se, en väletablerad kanal för läkemedelsinformation till både allmänhet och professioner med mer än fyra miljoner besökare i månaden.

Roller och ansvar behöver som sagt förtydligas men vi tror också att det behövs en större förståelse för att ekonomiska överväganden på den globala läkemedelsmarknaden kan spela en roll när begränsade volymer ska fördelas på olika marknader över hela världen. Vi välkomnar att denna internationella konkurrens har uppmärksammats och att den nyligen avslutade Läkemedelsutredningen föreslagit vissa åtgärder i de fall det finns risker för att läkemedel inte längre kan tillhandahållas. 

Det är också viktigt att marknadsförutsättningarna gör det möjligt för flera leverantörer att lagerföra sina läkemedel i Sverige. Industrin avråder därför från initiativ till nationella upphandlingar som leder till att endast en leverantör står som vinnare medan övriga tvingas lämna marknaden under lång tid.

För att utmaningarna med brister på läkemedel skyndsamt ska kunna hanteras är det nödvändigt med samverkan, och alla aktörer måste ges möjlighet att förstå restnoteringarnas grundorsak så att de kan vidta nödvändiga åtgärder för att fullfölja sina respektive uppdrag i försörjningskedjan.