Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-13 11:44

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/nej-jag-tolkar-inte-giotas-forskning-jag-citerar-den/

Repliker

”Nej, jag tolkar inte Giotas forskning, jag citerar den”

SLUTREPLIK DN DEBATT 13/10. Jag har inte tolkat Joanna Giotas forskning över huvud taget. Det enda jag gjorde vara att citera henne ordagrant om den förändrade pedagogiken i den svenska skolan, skriver Isak Skogstad.

Min artikel om den naiva övertron på individen i det svenska skolsystemet väckte en intressant debatt om vilka idéer som ligger till grund för de symtom som i dag hämmar utvecklingen av det svenska skolväsendet. Ett sådant symtom som jag skrev om var den förändrade pedagogiken. Kort sammanfattat kan man bäst beskriva det som att undervisningen har gått från att ha varit starkt lärarcentrad till elevcentrerat.

Som exempel på detta kan nämnas att data visar hur andelen individuellt arbete i skolan, alltså det som ofta går under namnet ”eget arbete”, nästintill fördubblades mellan 1960-talet och 2000-talet. Detta samtidigt som den lärarledda katederundervisningen minskade påtagligt. Mer nutida siffror, exempelvis från PISA 2015, visar att Sverige är ett av de länder där elevaktiva undervisningsmetoder är som vanligast.

I min artikel citerade jag en mening från professor Joanna Giota, som tidigare har konstaterat att ”lärandet har blivit ett individuellt projekt”. Därefter gick jag vidare för att problematisera och ifrågasätta idén om individualiserat och elevcentrerat lärande. Detta då det finns mängder av internationell evidens som visar att just lärarens instruktioner är avgörande för elevernas inlärning.

Giota har skrivit en replik i vilken hon anklagar mig för att ha misstolkat hennes forskning och att jag missbrukar hennes namn. Det är inte sant, och det av ett mycket enkelt skäl som framgår om man faktiskt läser min artikel: Jag har inte tolkat hennes forskning över huvud taget. Det enda jag gjorde vara att citera henne ordagrant om den förändrade pedagogiken i den svenska skolan.

Om jag ska vara ärlig så är jag faktiskt inte särskilt intresserad av Giotas analyser av den förändrade undervisningen. Jag finner datan bakom tolkningarna mer intressant. Giota är dessutom en av de många svenska pedagoger som trycker på vikten av ”elevers lust att lära” samt att undervisningen bör utgå från elevernas intressen. Det vill säga den typ av skola som cementerar kunskapsklyftorna i samhället, som systematiskt gynnar medelklassens flickor samtidigt som den missgynnar socioekonomiskt svaga pojkar.

Avslutningsvis vill jag påtala att om man vill anklaga någon för att missbruka ens namn och vantolka ens forskning är det bra om man först läser igenom texten man går till angrepp mot. Annars blir uppenbarligen risken stor att man vantolkar artikelns innehåll och missbrukar artikelförfattarens namn.