Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Nolltaxa är orealistiskt, oekonomiskt och orättvist”

Kollektivtrafiken behöver biljettintäkterna och resenärerna behöver en kollektivtrafik som de kan lita på, skriver två transportsystemananalytiker från KTH.

Avskaffa biljetterna och taxan, skriver Leif Pagrotsky och menar att det skulle spara miljarder och ge stora vinster i restider och tillgänglighet. Det låter som en önskedröm men stämmer inte med verkligheten. Det finns tunga argument mot nolltaxa:

1. Det är samhällsekonomiskt ineffektivt att kostnadsfritt tillhandahålla resor. Gratis tillgång leder ofta till överkonsumtion. När det gäller nolltaxa i kollektivtrafiken visar många studier att resandet visserligen ökar mycket (med cirka 25 procent enligt SIKA:s utredning från 1999), men att de tillkommande resenärerna är personer som tidigare gått eller cyklat eller personer som gör helt nya resor. Bilisterna påverkas däremot i mycket begränsad grad och trängsel och köer i biltrafiken fortsätter ungefär som tidigare. Nolltaxa innebär alltså att det bli ännu trängre i kollektivtrafiksystemet, som redan i dag är hårt belastat under högtrafik, och inte några vinster i restider och tillgänglighet.

2. Fördelningspolitik bedrivs bäst och effektivast genom att utsatta grupper kompenseras direkt genom bidrag eller på andra sätt. Då ges människor bättre förutsättningar att göra egna val av hur man vill använda sina resurser. Långt ifrån alla som reser långt eller mycket med kollektivtrafiken är låginkomsttagare, och långt ifrån alla låginkomsttagare har behov av att resa med kollektivtrafik. Kollektivtrafiksubventioner är alltså ett fördelningspolitiskt instrument med mycket låg träffsäkerhet. Dessutom kapitaliseras en stor del av subventionerna i mark- och fastighetsvärden, och tillfaller därmed den som äger fastigheter - inte den som reser.

3. Om sambandet mellan biljettintäkter och produktionskostnad bryts går värdefull information om resenärernas önskemål förlorad, vilket omöjliggör en optimering av kollektivtrafikutbudet efter resenärernas värderingar och behov. Det finns också risk för att ägarens intresse för att investera och underhålla minskar. Den kraftigt ökade belastningen på kollektivtrafiken, som nolltaxa skulle innebära, kräver samtidigt ökade investeringar och ökat underhåll.

Det finns några faktafel i Leif Pagrotskys artikel som har betydelse för hans argumentation. Han skriver att de flesta resor är arbetsresor – det stämmer inte, det är bara ungefär hälften av alla kollektivresor. Att administrationskostnaderna för biljetthanteringen skulle utgöra en miljard, det vill säga nästan åtta procent av de totala trafikkostnaderna, är också en kraftig överdrift – SL (Trafikförvaltningen i Stockholm) bedömer att kostnaden ligger runt 400 miljoner kronor per år (2013 års uppgift). I den kostnaden ingår också personal som ändå behövs.

Vår slutsats är alltså att nolltaxa är orealistiskt, oekonomiskt och orättvist. Kollektivtrafiken behöver biljettintäkterna och resenärerna behöver en kollektivtrafik som de kan lita på.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.