Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-31 04:38

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/ny-teknik-kan-skydda-sveriges-digitala-suveranitet/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”Ny teknik kan skydda Sveriges digitala suveränitet”

REPLIK DN DEBATT 22/11. Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg gör samma misstag som många andra när de ser på lösningar för infrastruktur och datalagring. Han förutsätter att data måste bearbetas i molnet, och att stora mängder känsliga data därför kommer att lagras centralt för att därifrån nyttjas i viktiga samhällsfunktioner. Men så behöver inte vara fallet, skriver it-experten Peter Waher.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg skriver att ”Sveriges suveränitet hotas av IT-tjänster i molnet” när offentliga myndigheter outsourcar verksamhet till utländska teknikföretag, vilka tillhandahåller programvara och lagrar myndigheternas information i publika molntjänster.

Öberg pekar korrekt på problem som kan uppstå, speciellt om leverantörerna lyder under andra länders lagar. Han menar att Sverige i praktiken överlåter lagstiftningsmakt till andra länder, vilket är något som riskerar att bryta både mot svenska regler och mot EU:s dataskyddsregler GDPR.

Men Öberg gör samma misstag som många andra när de ser på lösningar för infrastruktur och datalagring. Han förutsätter att data måste bearbetas i molnet, och att stora mängder känsliga data därför kommer att lagras centralt för att därifrån nyttjas i viktiga samhällsfunktioner. Men så behöver inte vara fallet. Det finns i dag lösningar som innebär att känsliga data kan lagras decentraliserat, vilket inte utgör samma hot mot Sveriges digitala suveränitet, eller den personliga integriteten. Molntjänster är i dag inte den enda vägen framåt.

Vad som däremot är en stor risk är att Sverige urholkas på spetskompetens när man genom en överdriven tro på molnbaserad teknik överlåter till ingenjörer i andra länder att sköta och utveckla system i stället för att utbilda och vårda ingenjörer i Sverige.

Molntjänster bygger inte på något slags optimalt val av teknologi. Det är i stället ett resultat av en lång rad kortsiktiga teknikval som gjorts under de senaste tre decennierna. Vad som däremot är en stor risk är att Sverige urholkas på spetskompetens när man genom en överdriven tro på molnbaserad teknik överlåter till ingenjörer i andra länder att sköta och utveckla system i stället för att utbilda och vårda ingenjörer i Sverige.

Ett alltför för stort fokus på molntjänster skapar en osund centralisering, vilket leder till ökad risk för stora intrång vid brister eller läckor. Precis som man inte lägger alla ägg i samma korg, bör inte all data ligga på samma ställe. Med decentraliserad teknik kan man åstadkomma samma funktionalitet, utan att behöva samla in samtliga data till centraliserade punkter i molnet. Detta gör dessutom systemen mer driftsäkra, skalbara och robusta.

I dag finns teknik från IEEE, världens största professionella tekniska organisation för framskridandet av teknologi, som kan göra den bearbetning som i dag görs i molnet även för global databehandling med så kallad ”Edge computing”, så nära källan som möjligt, i stället för på centraliserade platser. Detta gör det även möjligt att definiera ägarskap av informationen, då källan ges maximal kontroll över sin data, utan att begränsa möjligheterna för vad man kan göra med den. Användningen av denna teknik löser de problem Öberg pekar på i sin artikel. Sekretessbelagda uppgifter behöver inte (och bör inte) lagras centralt i molnet.

För att ”Edge computing” ska kunna utvecklas är det viktigt att spjutspetsteknik finns i Sverige genom att vi utbildar och vårdar våra ingenjörer. Det är inte bara nödvändigt ur ett säkerhets- eller integritetsperspektiv. Det är även nödvändigt om vi vill att Sverige ska vara konkurrenskraftigt.

I stället för att fokusera på inköp av tjänster bör myndigheter, och i förlängningen staten, se till att investera i en ny typ av infrastruktur i Sverige. En infrastruktur som gör det möjligt att bearbeta myndigheternas data decentraliserat, för maximal säkerhet och kontroll och för att Sverige även i framtiden ska kunna vara en ledande tekniknation. I en sådan infrastruktur har molnet en annorlunda funktion än i dag. Den har en mer sammanlänkande än bearbetande funktion. Ur ett sammanlänkande moln kan utländska myndigheter, exempelvis med hjälp av ”Cloud Act”, inte få ut den känsliga information som bearbetas ”on the Edge”. Så oron Öberg har är obefogad om man väljer att basera sina system på den nya tekniken.