Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Nyanlända måste snabbt få hjälp med etablering”

Vi vill se konstruktiva och konkreta lösningar på hur arbete och språkutbildning kan kombineras på sätt som passar såväl arbetsgivare som nyanlända arbetssökande, skriver Samuel Engblom på TCO.

På DN Debatt 24/1 presenterar regeringen genom statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson förslag på åtta områden för att förbättra nyanländas etablering.

Att flyktingmottagandets regelverk och verksamhet anpassas till den situation som råder i dag är något som flera av TCO:s förbund vars medlemmar möter de nyanlända, som Vision och Fackförbundet ST, har krävt. När detta görs är det viktigt att ta tillvara den kunskap som finns i verksamheterna och genomföra förändringarna på ett sätt som verkligen underlättar. På DN Debatt 25/1 presenterade Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand förslag på hur lärarna kan avlastas av andra yrkeskategorier.

Vad gäller nyanländas etablering på arbetsmarknaden så föreslår regeringen insatser under tre rubriker: jobb till nyanlända i bristyrken, utbildning och validering samt uppmuntra entreprenörskap och skapa fler jobb som inte kräver lång utbildning.

Flera av TCO:s förbund – Unionen, Lärarförbundet, Vision och SLF – deltar i arbetet med snabbspåren för nyanlända i bristyrken. Snabbspåren kommer att vara ett viktigt bidrag såväl till Sveriges kompetensförsörjning som till en snabbare integration.

Det är nödvändigt, att som regeringen gör, öka resurserna till SFI, yrkesutbildning och validering. Men det krävs också andra förändringar – i utbildningsutbud, behörighetskrav, studievägledning och regler för studiefinansiering – för att förbättra nyanländas möjligheter till utbildning.

En sak som regeringen inte tar upp är betydelsen av att de insatser som ska leda till inträde på den svenska arbetsmarknaden kommer i gång tidigt. I takt med att Migrationsverkets handläggningstider nu ökar är det därför viktigt att etableringsinsatser kan påbörjas redan innan asylsökande har fått uppehållstillstånd eller kommunplacerats. För att göra det möjligt krävs regeländringar och nya instruktioner till bland annat Arbetsförmedlingen.

Stefan Löfven och Åsa Romson skriver också om behovet av fler jobb som inte kräver lång utbildning, en fråga som även berörs i repliken (DN Debatt 25/1) från Tomas Tobé och Elisabeth Svantesson (M).

För TCO är det tydligt att Sveriges övergripande strategi för tillväxt och sysselsättning inte kan vara att skapa en låglönemarknad. Samtidigt finns det ett behov av arbeten som kan fungera som en väg in på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända vars ålder, utbildningsbakgrund och erfarenhet antyder att de kommer att ha svårare att etablera sig.

Dessa jobb behövs nu. Vi delar inte analysen att försämrad arbetsrätt och sänkta ingångslöner är en lösning, och även om det vore det så skulle effekterna vara för små och komma alltför sent.

I stället vill vi se konstruktiva och konkreta lösningar på hur arbete och språkutbildning kan kombineras på sätt som passar såväl arbetsgivare som nyanlända arbetssökande. Vi vill till exempel utveckla, förenkla och mer aktivt sälja in instrument som instegsjobben, där staten betalar 80 procent av lönen för nyanlända som parallellt med arbete läser SFI.

Slutligen, en fråga som varken regeringen eller Moderaterna berör är effekterna på arbetsmarknaden av den övergång till ettåriga tillfälliga uppehållstillstånd som båda står bakom. Hur ska man se till så att det inte leder till att integrationsinsatser avbryts var tolfte månad eller att högutbildade nyanlända väljer enkla jobb för att få stanna i stället för insatser för att ta tillvara deras kompetens? Även moderaternas förslag att begränsa rätten till välfärdstjänster för den som har tillfälligt uppehållstillstånd kan försvåra integrationen på arbetsmarknaden.

Det genomförs just nu ett viktigt arbete med att förbättra etableringen och bättre ta tillvara på kompetensen hos nyanlända. För att detta ska lyckas krävs en sammanhängande politik, i stället för enskilda åtgärder som riskerar effektiviteten av andra insatser. Både regering och opposition bör därför i varje läge analysera vilka effekter deras förslag kan få på arbetsmarknaden. Endast så kan vi få en fungerande helhet som ger nyanlända en bra väg in på svensk arbetsmarknad.

DN Debatt.24 januari 2016

Debattartikeln
Stefan Löfven (S) och Åsa Romson (MP):
”Så ska regeringen förbättra de nyanländas etablering”

Repliker
Tomas Tobé (M) och Elisabeth Svantesson (M):
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO:
”Nyanlända måste snabbt få hjälp med etablering”
Göran Arrius, Saco, och Sofia Larsen, Jusek:

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.