Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-18 11:51

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/oacceptabelt-lata-obehoriga-larare-satta-betyg/

Repliker

”Oacceptabelt låta obehöriga lärare sätta betyg”

REPLIK DN DEBATT 2/9. Nu utlovar centerpartiet ”nya kliv på utbildningsområdet”. Det är första gången på länge som Annie Lööf lyfter skolfrågorna och är verkligen välkommet. Mina förväntningar är därför högt ställda. Men tyvärr måste jag medge en viss besvikelse efter att ha läst de förslag som presenteras på DN Debatt, skriver  Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Centerpartiet börjar med att slå fast att utmaningarna är stora och hänvisar sedan till prognoser som säger att vi kan sakna 80.000 lärare år 2030. Det är alldeles riktigt att det finns ett stort behov av legitimerade och behöriga lärare men prognosen handlar ju om situationen ett drygt decennium fram i tiden. Det finns alltså alla skäl att se till att den inte blir verklighet. Men centerpartiet för inte fram några nya tydliga förslag för det. I stället kapitulerar man inför omständigheterna som om det inte var politikens uppgift att just ändra på omständigheterna.

De fyra reformer som centerpartiet nämner kommer inte i någon avgörande grad att adressera bristen på lärare i ett längre perspektiv. Det utesluter inte att det också finns förslag som är bra.

Tankar som centerpartiet redovisar om lärarutbildningen håller Lärarnas Riksförbund med om. Det är bra att man nämner metodik, ämnesmetodik och verksamhetsförlagd utbildning. Som ett av de viktiga kommunpartierna har centerpartiet själva ett betydande ansvar för villkoren för handledande lärare och studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Förslaget att låta assistenter undervisa innebär en så kraftig devalvering i synen på de kunskaper som lärare har att man häpnar.

Men dubbelheten syns när man skriver om att undervisningsmetoder ”ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet” och i nästa reformförslag komma med tankar som allvarligt undergräver legitimationsreformen. Det är helt oacceptabelt att anställa obehöriga längre än ett år och låta dem sätta betyg. Det innebär en fara för den likvärdighet man säger sig slå vakt om och hotar rättssäkerheten. I stället behöver arbetsgivarna göra mer för att rekrytera legitimerade och behöriga lärare. Det finns redan en vilande resurs bland de lärare som lämnat skolan på grund av dåliga villkor. Här måste centern visa en större kreativitet.

Förslaget att låta assistenter undervisa innebär en så kraftig devalvering i synen på de kunskaper som lärare har att man häpnar. Det saknar helt enkelt trovärdighet när man skriver att ”alla elever har rätt att mötas av en bra utbildning” samtidigt som man ger upp det viktigaste för att åstadkomma en bra utbildning – behöriga och legitimerade lärare.

När artikelförfattarna räknar upp de ofta välmotiverade reformer som finns inom ramen för Januariavtalet som professionsprogram och insatser för trygghet och studiero så missar man att nämna en viktig och systemförändrande fråga – ett statligt huvudmannaskap för skolan. Det är ingen tvekan om att med det finansieringsgap på 90 miljarder som nu väntar kommunsektorn så bör detta arbete skyndas på och en statlig finansiering av skolan snarast förberedas. Det skulle minska trycket på kommunsektorn och skona skolan. På det sättet finns det förutsättningar för en likvärdig utbildning för alla och det stora antalet specialdestinerade statsbidrag kan upphöra. Centerpartiet är ännu inte i takt med sina väljare i denna fråga och här finns det därför stort utrymme för politikutveckling.

Tyvärr saknas tankar för att verkligen åstadkomma likvärdighet i skolan och artikeln avslutas med en önskan om att alla tonåringar stolt ska kunna gå ut från gymnasiet och ha dörrar mot studier och jobb öppna. Men hur det ska gå till förblir en öppen fråga. När utbildning nu ska bli ett fokusområde för centern så är det dags för er att fundera på hur man på allvar tar itu med lärarbristen och likvärdigheten. Förutom att skynda på ett förstatligande kanske ni kan få lite inspiration i vårt förslag om en ny skolform. För bättre kan ni.