Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-22 20:08

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/ocksa-forskare-agnar-sig-at-motiverat-tankande/

Repliker

”Också forskare ägnar sig åt motiverat tänkande”

SLUTREPLIK DN DEBATT 31/12. När vi läste repliken på vår debattartikel var den spontana reaktionen att detta var trams och dumheter. Det krävdes mycket mödosamt tankearbete i motvind för att komma till insikten att våra data kanske inte tillåter oss att dra slutsatsen att motiverat tänkande förekommer lika mycket för ”Svenskar” och ”Världsmedborgare” i det specifika fallet, skriver tre forskare i beteendeekonomi

Rätta artikel

Wikforss och kollegor hävdar i sin replik att vi misstolkat våra egna data i vår studie eftersom vi säger att motiverat tänkande om hur personer tolkar information kring invandring och kriminalitet förekommer lika mycket bland dem som klassificerar sig själva som ”mer av en svensk” eller som ”mer av en världsmedborgare”. 

Vad vi avsåg med ”lika mycket” var att ”Svenskarna” hade 18 procentenheter högre sannolikhet att tolka samma information korrekt när siffrorna visade att kriminaliteten ökat. Detta medan ”Världsmedborgarna” hade 20 procentenheter högre sannolikhet att tolka siffrorna rätt jämfört med ”Svenskarna” när siffrorna visade att kriminaliteten minskat.

Det är möjligt att en bättre formulering hade varit att motiverat tänkande förekommer i avsevärd utsträckning åt bägge håll. Detta eftersom den experimentella designen egentligen inte möjliggör en direkt jämförelse mellan ”Svenskar” och ”Världsmedborgare”. Samma sak gäller för det räkneexempel som Wikforss och kollegor presenterar i sin replik, där ”Svenskarna” har en till synes större effekt av motiverat tänkande. Vi menar dock att den mest relevanta jämförelsen, med tanke på vår studiedesign, är att jämföra hur personer med motstridiga världsbilder (miss)tolkar precis samma information.

Det är när vi försöker förneka att vi är utsatta för motiverat tänkande eller tror att vissa åsiktsinriktningar är undantagna från denna typ av tänkande som det blir farligt på riktigt.

Inget av detta påverkar dock huvudbudskapet som vi ville ge uttryck för i vår debattartikel. Nämligen att motiverat tänkande förekommer bland alla världsåskådningar och politiska läger. Tvärtemot vad som det ibland ges sken av i den allmänna debatten så är inte vissa åsiktsläger immuna mot motiverat tänkande. 

Detta visar även tidigare studier. Metaanalyser, där resultaten av flertalet vetenskapliga undersökningar görs, visar att både höger- och vänsterorienterade amerikaner är lika benägna att ägna sig åt motiverat tänkande. Givet det starkt polariserade politiska läget i Sverige, och i världen i övrigt, är detta viktigt att påminna oss om då vi alltmer lever i en värld som uppmuntrar till motiverat tänkande. Det blir därför allt viktigare att man tittar sig själv i spegeln och ställer sig frågan varför jag tror det jag tror.

Vi som forskare är också ofta, tvärtemot vad man kanske kan tro, stolta(?) fanbärare i traditionen motiverat tänkande. Visserligen är vetenskapens mål att vara objektiv, men traditionen inom vetenskapen tillstår ofta att man som forskare försöker försvara sin ståndpunkt tills den är död och begraven bortom all rimlighet. Vi är inget undantag. 

När vi läste repliken på vår debattartikel var den spontana reaktionen att detta var trams och dumheter. Det krävdes mycket mödosamt tankearbete i motvind för att komma till insikten att vår data kanske inte tillåter oss att dra slutsatsen att motiverat tänkande förekommer lika mycket för ”Svenskar” och ”Världsmedborgare” i det specifika fallet. De flesta av oss använder dagligen motiverat tänkande och detta sätt att ta sig an information är inte per automatik dåligt. 

Motiverat tänkande är i stället rotat i strategier för förenklad informationsbearbetning vilket krävs för att på effektivt sätt navigera i ett komplext informationslandskap. Utan sådana förenklingar skulle vi snabbt bli överbelastade och informationsutbrända. Men det är när vi försöker förneka att vi är ägnar oss åt motiverat tänkande eller tror att vissa åsiktsinriktningar är undantagna från denna typ av tänkande som det blir farligt på riktigt.