Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-22 13:36

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/ocksa-i-halso-och-sjukvarden-faller-patienter-mellan-stolarna/

Repliker

”Också i hälso- och sjukvården faller patienter mellan stolarna”

REPLIK DN DEBATT 14/5. Låt sjukvården ta ansvar för beroendesjukdomar så att människor med beroende slipper bollas runt mellan olika aktörer skriver företrädare för Svensk förening för beroendemedicin. Det är klart att det kan verka som att ansvaret blir tydligare och vården bättre om den ges av en huvudman. Vi ser dock behovet av att nyansera den bilden, skriver Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, och Louise Hemmingsson, Föreningen Equal.

Rätta artikel

Ansvaret för vård och behandling för människor med beroende är i dag ett delat ansvar mellan regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst. Det innebär att människor kan söka och få hjälp från två olika aktörer och på många håll ges denna hjälp samordnat på samlokaliserade beroendemottagningar. Där kan man både få medicinsk hjälp av läkare och sjuksköterskor, psykologisk och psykosocial behandling av socionomer och psykoterapeuter och hjälp till sociala insatser som försörjning och boende. Flera studier av brukares upplevelser av beroendemottagningarna, åtminstone i Stockholm, visar att besökarna är väldigt nöjda med vården.

Den som får ett avslag på sin ansökan om behandling enligt socialtjänstlagen kan få det beslutet prövat i flera instanser. Motsvarande finns inte på samma sätt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det är den behandlande läkaren som bestämmer och hens beslut kan inte överklagas men man kan få en ny medicinsk bedömning. Om hälso- och sjukvården blir ensam huvudman för behandling av beroende kommer det påverka den rättsliga ställningen för dem som behöver vård avsevärt.

I dag bollas människor runt inom en allt mer subspecialiserad hälso- och sjukvård.

Hur ska då personer med komplex problematik få rätt hjälp? Det är egentligen frågan som borde vara i centrum i stället för huvudmannaskapet. Artikelförfattarna skriver ”Vi kan inte ha kvar en ordning där sjukvården nekar människor psykiatrisk hjälp om de använder droger och kategoriskt hänvisar dem till en ofta handfallen socialtjänst som saknar denna kompetens.” Vi kan inte annat än att hålla med. Hälso- och sjukvården måste börja erbjuda en samordnad vård där behandling både för beroende och psykiatrisk problematik ges samtidigt. 

I dag bollas människor runt inom en allt mer subspecialiserad hälso- och sjukvård. Socialsekreterare får ägna sin tid åt att söka upp och motivera så väl ansvariga inom hälso- och sjukvården som brukare att försöka hitta nya lösningar för varje individ. Socialtjänsten som samhället yttersta skyddsnät har ett mycket mer långtgående ansvar än hälso- och sjukvården att söka upp och motivera till att söka och ta emot vård och stöd. 

Utmaningen när det gäller vården för personer med beroende och psykiatriska sjukdomar är att denna grupp inte är prioriterad av varken kommuner eller regionerna. Det är en grupp som kräver mycket resurser och som är svår att hantera inom slimmade organisationer. En eventuell kommande utredning måste utgå från målgruppens behov och hur samhället ska kunna möta dem för att kunna lägga förslag som gör skillnad.