Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Offentlig utredning bör genomlysa Kevin-fallet”

SLUTREPLIK DN DEBATT 4/6. Huvudsyftet med vår debattartikel var att visa hur rättspsykologin har gett och kan fortsätta ge positiva bidrag till rättsväsendet. Sven Å Christianson väljer att i sin replik skjuta in sig på vårt underordnade syfte – att dra lärdomar från de misstag som begåtts i Kevin-utredningen, skriver åtta forskare i rättspsykologi.

Christianson hävdar att vi saknar källkritik, att vi grundar vår kritik enbart på medias rapportering och att vi agerat utan att ha tagit del av förundersökningen. Detta stämmer inte. Våra slutsatser bygger på material från förundersökningen där flera av de råd som Christianson gav finns dokumenterade. Vi har även utgått från hans egna tidigare uttalanden.

Christianson försöker dessutom förminska sin roll genom att hävda att det var ”barnpsykologerna och inte jag som vägledde utredarna angående själva förhören”. Detta stämmer inte med uppgifter i utredningen eller med hans egna ord i rapporten ”11 veckor av oro och kraftsamling” (2009): ”då gav jag förslag till NN, som jag hade kontakt med från början, och förhörsledaren hur man bör förfara”, ”jag gav fortlöpande kommentarer omkring förhållningssätt och intervjuteknik”, och ”det var min roll helt enkelt att vägleda” (s. 50).

I sin replik frågar Christianson: ”Vilka råd avses egentligen med påståendet att de råd som jag gett saknat vetenskapligt stöd?” Låt oss på hans begäran ge några exempel (som samtliga finns dokumenterade):

- Flera av Christiansons råd var färgade av uttryck som ”inre problematik”, ”representerade konflikter” och ”utagerande”. Christianson satte utredningen på spåret att mordet på Kevin hade sin rot i en ouppklarad inre konflikt hos en av bröderna. Det vetenskapliga stödet för orsakssambandet inre olöst konflikt som medför utagerande som medför grovt våldsbrott är minst sagt magert. Att teorier av den kontroversiella psykologen Alice Miller skulle ha varit aktuella styrks av polisens rapport ”Kevin-fallet” (2000) där Christianson citeras: ”Det är inte vad barn varit med om som ger men för livet utan det barn inte får möjlighet att uttrycka, det är Alice Miller som säger detta, och det är min erfarenhet också” (s. 40).

  • Christianson gav utredarna rådet att koncentrera sig på den ”starka kandidaten” och att ”släppa” ett annat konkret spår. Att uppmana utredningen att förkasta en specifik hypotes till förmån för en annan saknar vetenskaplig grund och ökar risken för konfirmatoriskt tänkande.
  • Christianson gav rådet att ställa hypotetiska frågor till de båda bröderna. Rättspsykologisk forskning varnar för användandet av hypotetiska frågor, speciellt vid förhör av barn.
  • Christianson uppmanade förhörsledarna att använda en docka under vallningarna. Rättspsykologisk forskning har länge varnat för riskerna med att använda dockor i rättsliga sammanhang eftersom de ökar risken för felaktiga utsagor.

Vi välkomnar en ordentlig genomlysning av Kevin-fallet, till en början i form av den återupptagna förundersökningen, och sedan i form av en offentlig utredning. Detta är viktigt för att förebygga liknande misstag i framtiden.

DN Debatt.4 juni 2017

Debattartikel

Åtta aktiva forskare inom det rättspsykologiska området:
”Låt ett oberoende institut kvalitetssäkra rättspsykologin”

Repliker

Sven Å. Christianson, professor i psykologi vid Stockholms universitet, leg. psykolog:
”Vad har varit en felaktig tillämpning?”

Slutreplik från åtta forskare:
”Offentlig utredning bör genomlysa Kevin-fallet”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.