Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Offentlighetsprincipen bör bejakas – inte bekämpas”

SLUTREPLIK. I vår artikel visade vi hur forskningsråden Vetenskapsrådet och Vinnova skapat system som tycks konstruerade för att slippa offentliggöra vissa beslutsunderlag (DN Debatt 2/2). I sina repliker framhåller generaldirektörerna för dessa myndigheter att offentlighetsprincipen är mycket viktig. Det är behjärtansvärt. Men kanske inte så konstruktivt när de inte alls berör vår kritik, skriver Carl-Johan Eberstein, Mattias Höjer och Agnes Wold.

När ärenden bereds hos dessa myndigheter skapas underlag för beslut om forskningsfinansiering. Det rör sig om poäng och kommentarer från olika bedömare och experter. Myndigheterna väljer att betrakta dessa underlag som icke-handlingar och raderar dem. Ingen av generaldirektörerna har lämnat något argument för varför man gör så. Materialet försvinner till och med för myndigheterna själva, så att om Vetenskapsrådets tjänstemän vill undersöka vad som gick fel i till exempel Macchiarini-fallet, kan de bara hitta delar av beslutsunderlaget.

Inte ens i de fall då experter utanför beredningsgrupperna tillkallas görs deras utlåtanden offentliga. Hur ofta dessa expertutlåtanden följs vet ingen, och ingen vet vad det stod i dem – de är raderade. Det enda som sparas är ett samlat yttrande från beredningsgruppens möte.

Varför tar Vinnova in expertutlåtanden om de inte tillför något?

Vinnovas generaldirektör hänvisar i sin replik till en kammarrättsdom från 2009 som anger att expertutlåtanden inte är allmänna handlingar, och därför inte behöver lämnas ut.

Domen bygger dock på tre märkligheter:

  • Vinnova har uppgivit för domstolen att expertutlåtandena inte tillför sakuppgifter, vilket varit centralt för domen. Men varför tar Vinnova in expertutlåtanden om de inte tillför något?
  • Trots att en handling som inkommer till en myndighet skall bli allmän sker inte detta. De externa experterna förordnas nämligen tillfälligt och får en formell hemvist hos Vinnova. Vinnova menar att experternas utlåtanden därför aldrig ”inkommer”. De externa experterna är tillfälligt interna. Detta gäller även utländska experter.
  • Vinnova anför att man varken expedierat eller arkiverat expertutlåtandena, som skäl till att inte lämna ut dem. Men huruvida det är rätt att varken expediera eller arkivera har inte prövats av domstolen.

Vi menar att detta är rena spetsfundigheter med syfte att kringgå offentlighetsprincipen.

Vårt syfte med denna debatt var att påvisa behovet av att myndigheter betraktar offentlighetsprincipen som något att bejaka – inte bekämpa.

Vi har fått ett stort antal positiva reaktioner på vårt inlägg, och två negativa (de två replikerna). Detta ger oss visst hopp om att bättre system ska kunna byggas inifrån.

Justitiekanslerns tystnad är desto mer nedslående. Sverige tycks i nuläget sakna en instans som intresserar sig för systematiskt kringgående av offentlighetsprincipen och de därtill kopplade riskerna för korruption och godtycke.

DN Debatt.2 februari 2017

Debattartikel

Carl-Johan Eberstein, Mattias Höjer och Agnes Wold:
”Forskningsråden kringgår offentlighetsprincipen”

Repliker

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet:
”Det samlade yttrandet är offentligt”

Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova:
”Enskilda bedömares noteringar inte offentliga”

Slutreplik från Carl-Johan Eberstein, Mattias Höjer och Agnes Wold:
”Offentlighetsprincipen bör bejakas – inte bekämpas” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.