Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Ohederliga argument för Östlig förbindelse”

SLUTREPLIK. Jag välkomnar en samhällsekonomisk analys av en Östlig förbindelse. Men det viktigaste är att analysera dess förenlighet med klimatmålen. Jag förutsätter att regeringen tar sitt ansvar och kräver att denna klimatanalys av trafiken i Stockholmsregionen genomförs, när nu inte Trafikverket hittills verkar förstå sitt uppdrag, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Replikerna på min debattartikel (DN Debatt 27/12) har kommit från flera olika läger. Moderaterna var först ut med föga förvånande budskap: motorvägar är alltid bra, oavsett hur många isbjörnar som dör i Arktis. Däremot blir jag förundrad över den ohederlighet som breder ut sig i dessa frågor och som både moderaterna och indirekt Trafikverket ger uttryck för. Ohederligheten att hävda att det både går att ha och äta kakan.

Å ena sidan står moderaterna upp för klimatet och säger sig vilja ta ansvar för vår framtid (M:s reservation till Strategi för fossilbränslefritt Stockholm), å andra sidan hävdar man att en stadsmotorväg inte har någon klimatpåverkan.

Än mer ohederligt blir det när Moderaterna påstår att jag inte beaktar teknikutvecklingen. Något som även konsulten Fredrik Vildö framför i sin replik. Siffrorna jag hänvisar till är Trafikverkets egna och i dessa ligger antaganden om just en kraftfull teknikutveckling. Och det är även myndighetens egna ord om att biltrafiken måste minska. Har replikförfattarna bemödat sig om att läsa dessa dokument?

Planerna för en Östlig förbindelse är både ologiska, orimliga och fasligt omoderna. Det planeras för en motorväg som har en enorm biltrafikökning som utgångspunkt. Den utgår från upp till femtioprocentig trafikökning. Utan denna ökning är motorvägen inte samhällsekonomiskt lönsam. Samtidigt säger alla rapporter, alla partier i riksdagen (utom såklart sd) inklusive moderaterna att biltrafiken måste begränsas och minska.

Professor emeritus Roland Andersson föreslår i sin replik att en expert från förslagsvis VTI skulle ges i uppdrag att analysera den samhällsekonomiska nyttan med en Östlig förbindelse. Det välkomnar jag. Men det kanske viktigaste är att analysera dess förenlighet med klimatmålen. En analys av vägens klimateffekter är inte samma sak som en nyttoanalys. Klimatmålet är inte en ekonomisk parameter som kan matas in i modeller. Det är inte en option som kan värderas bort. Behövs en trafikminskning i Stockholm ska den ske.

Framkomligheten i regionen löses inte med nya motorvägar. Fler vägar genererar mer biltrafik. Ett växande Stockholm hanterar vi genom att prioritera gång, cykel, kollektivtrafik och ett väl underhållet befintligt vägnät. Av de årliga förseningskostnader på 6 miljarder kronor som Moderaterna hänvisar till i sitt svar, beror enligt Trafikanalys 5,5 miljarder kronor av dessa på förseningar i kollektivtrafiken. Ohederligt som sagt.

Det minsta man kan begära i dessa tider är att ansvarig myndighet tar ett eget klimatansvar. Jag förväntar mig att Trafikverket gör en seriös klimatanalys för en 20 miljarders motorväg utifrån att Sverige ställt sig bakom Parisavtalet. Jag förutsätter att regeringen tar sitt ansvar och kräver att denna klimatanalys av trafiken i Stockholmsregionen genomförs, när nu inte Trafikverket hittills verkar förstå sitt uppdrag.

Jag saknar ärlighet och transparens i vår tids viktigaste utmaning – klimatfrågan.

DN Debatt. 27 december 2016

Debattartikeln
Trafikborgarrådet Daniel Helldén
”Östlig led i Stockholm omöjligt med klimatmål” 

Repliker:
Anna König Jerlmyr (M) och Jessica Rosencrantz (M)
”Stockholm behöver en komplett ringled” 

Konsulten Fredrik Vildö:
”Klimatet inget argument mot Östlig förbindelse”

Professor emeritus Roland Andersson:
”Låt oberoende experter göra en samhällsekonomisk analys”

Naturskyddsföreningen:
 ”Planera inte för mer biltrafik”

Slutreplik från Daniel Helldén (MP):
”Ohederliga argument för Östlig förbindelse”

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.