Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Ohederligt blanda samman homeopati och antroposofisk medicin”

Det skulle glädja oss om Nobelpristagare och ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademin i stället för att föra en ideologisk debatt (DN Debatt 10/12) följde med i litteraturen och gav oss stöd i arbetet med att beforska den integrativa medicinen där skolmedicin kompletteras med läkemedel från naturen, skriver styrelsen för Vidarkliniken.

När Tyskland för ett antal år sedan moderniserade sin läkemedelslag inrättade man tre olika expertgrupper för de naturbaserade läkemedlen: en för Traditionellt Växtbaserade Läkemedel, en för Homeopatika och en annan för Antroposofiska läkemedel. Dessa tre är helt olika expert- och terapiområden och det är ohederligt att blanda samman dem.

Antroposofisk medicin är en egen terapiinriktning, äldst i Europa, inom det som kallas integrativ medicin, där skolmedicin kompletteras med läkemedel från naturen. De antroposofiska läkemedlen och terapier stödjer kroppens friskfaktorer och kombineras med skolmedicin eftersom man ser till helheten i patientens livssituation. Vi har legitimerade läkare och sjuksköterskor – med antroposofisk vidareutbildning.

Vi är de första att anse att mer forskning behövs inom det framväxande integrativa området. Inom ramen för forskningsinstitutet Integrative care science center, görs jämförande forskning i både nationella och internationella samarbeten. Resultaten är mycket lovande för både patienter och samhälle. Tidigare regeringar har bedömt Vidarkliniken vara av riksintresse bland annat på grund av den möjlighet till forskning om den integrativa vårdens resultat jämfört den konventionella.

Internationellt tillhör den antroposofiska terapiriktningen den mest väl undersökta och i Schweiz har man inordnat den i sjukvårdssystemet på grund av bland annat en omfattande HTA-rapport, där det påvisades att den antroposofiska terapiinriktningen är säker, patient- och samhällsnyttig, effektiv och ekonomisk.

WHO har i sitt strategidokument för 2014-2023 utpekat den integrativa medicinen som mycket viktig och med stor potential för framtiden. WHO har även uppmärksammat att expertkunskapen inom detta område är låg bland beslutsfattare och uppmanar sina medlemsländer att tillsätta expertgrupper inom detta framtidsområde.

Vår bedömning är att sådan expertkompetens till stor del saknas i Sverige i dag.

Vad som är läkemedel är redan reglerat i EU-riktlinjerna som tar sin utgångspunkt i patientsäkerheten och så länge läkemedel är bevisat patientsäkra kan de inordnas i läkemedelslagstiftningen. Beroende på risker ställs därefter olika krav på dokumenterad effekt.

I en Novus-undersökning i juni i år tillfrågades svenska folket bland annat om sin syn på integrativ vård. 67 procent av de tillfrågade, skulle uppskatta om läkaren hade kunskap inom integrativ medicin. Bland kvinnor var andelen 76 procent. Vidarkliniken är därför mycket efterfrågad. Inga patientskador har rapporterats under trettio år. De allra flesta av de över 100.000 patienter som vi tagit emot visar en mycket hög patientnöjdhet.

Det skulle glädja oss om Nobelpristagare och ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademin i stället för att föra en ideologisk debatt följde med i litteraturen och gav oss stöd i arbetet med att beforska detta område på samma sätt som Kina en gång bestämde sig för att satsa forskningsresurser på de tusenåriga kinesiska naturmedicinerna, vilket i dag har lett till ett mycket spännande och nyskapande Nobelpris.

DN Debatt. 10 december 2015

Debattartikel
Fyra svenska Nobelpristagare och sju andra ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien:
”Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel” 

Repliker
Styrelsen för Vidarkliniken:
”Ohederligt blanda samman homeopati och antroposofisk medicin”  
Kristina Fritjofsson, ordförande Sveriges farmaceuter:
”Farmaceuten riskerar hamna i etiska dilemman” 
Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten:
”Om effekter kan visas kan preparaten kallas läkemedel” 
Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI:
”Homeopatiska läkemedel redan tillåtna” 
Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin:
”Tillsätt expertkommittéer för integrativ medicin” 
Slutreplik från Kungl. Vetenskapsakademien:
”Benämningen läkemedel vilseleder sjukvårdspersonal och patienter” 

Läs mer i ämnet

”Pseudovetenskap ska inte accepteras som friskvård”. Staten måste sluta legitimera myter, magiskt tänkande och okunskap, skriver förbundet Vetenskap och Folkbildning tillsammans med arbetsgivare och specialister på DN Debatt.
Homeopatiska läkemedel hjälper inte. Det konstaterar den australiska hälsomyndigheten National Health and Medical Research Council (NHMRC).
Domstol öppnar för homeopati. Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för att läkare ska kunna rekommendera homeopatiska naturläkemedel till patienterna.

     Läs fler artiklar på DN Debatt

    Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
    Kommentera artikeln
    I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.