Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-01-28 00:30

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/olika-sorters-biogas-ska-fa-olika-sorters-stod/

DN Debatt Replik

”Olika sorters biogas ska få olika sorters stöd”

SLUTREPLIK DN DEBATT 18/12. Företrädare för Svenskt förgasningscentrum (SFC) menar i en replik (19/12) att biogas producerad genom den teknik de själva företräder ska få stöd på samma villkor som rötad biogas. Men det finns flera skäl till att ha olika stödsystem, skriver regeringens utredare Åsa Westlund.

Biogas kan i betydande utsträckning bidra till att Sverige når klimatmålen. Därför föreslår jag i Biogasmarknadsutredningens slutbetänkande (SOU 2019:63), som presenterades på DN Debatt (18/12), att staten ska stötta biogasproduktion motsvarande 10 TWh till år 2030. 

SFC har rätt i att jag föreslår ett stödsystem för rötad biogas och ett annat stödsystem för biogas och annan förnybar gas som tas fram med andra tekniker, däribland förgasning. Det finns flera skäl till detta. Låt mig kort redovisa några av dem.

Görs inget nu riskerar biogasproduktionen i Sverige – där matavfall, gödsel och slam rötas – att bli olönsam och upphöra. Det vore högst olyckligt. Det finns inget bättre sätt att ta tillvara på detta avfall än att tillverka just biogas.

Danmark stöttar i dag sin biogasproduktion på ett sätt som gör att svenska producenter får mycket ojämlika konkurrensvillkor. Det är bakgrunden till att Biogasmarknadsutredningen tillsattes. Som SFC skriver kan dessa omständigheter ändras i framtiden, men stödet kan då justeras vid de kontrollstationer som ingår i mitt förslag.  

Förgasad biogas konkurrerar i större omfattning om samma råvara, till exempel skogsrester, som produktion av flytande biodrivmedel. För att ändå ta hänsyn till konkurrensen om skogsrester har jag föreslagit ett auktionsbaserat förfarande.

Det gör det enklare för staten att kontrollera utbyggnadstakten och stödets totala kostnad. Att ett auktionsbaserat förfarande förordas är också skälet till att en konkret stödnivå inte kan anges på förhand. 

Den samhällsekonomiska nyttan per satsad skattekrona bör vara vägledande. Den samhällsekonomiska nyttan är som beskrivs i betänkandet generellt större med rötad biogas än för gas som produceras genom förgasning av biomassa. 

Biogas har en viktig roll att spela för att underlätta Sveriges klimatomställning. Det gäller även när förgasningsteknik används. Därför har jag föreslagit att staten så fort som möjligt inför ett system som stöttar också sådan produktion. Men som i alla situationer bör det ske på ett så kostnadseffektivt, ändamålsenligt och samhällsekonomiskt sätt som möjligt.