Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Ologiska slutsatser om negativa utsläpp”

REPLIK. Att vi, som Ulf Danielsson med flera föreslår (DN Debatt 21/10), skulle avstå från att satsa på att utveckla teknik för att avskilja och lagra koldioxid från biogena utsläpp är att spela med klimatet. Med största sannolikhet kommer vi att behöva åstadkomma negativa utsläpp, skriver Filip Johnsson, Chalmers.

Ulf Danielsson med flera skriver (DN Debatt 21/10) att vi inte kan förlita oss på negativa utsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader i enlighet med Parisöverenskommelsen. Författarna tar upp det akuta i klimatfrågan och de stora utmaningar som finns för att få ner utsläppen, samtidigt som de varnar för att förlita sig på att använda metodik där kol binds i marken.

Det går att hålla med om mycket av det som skrivs i artikeln: Det är oklart hur mycket biomassa som kan förväntas tillföras jordens globala energisystem och dessutom hur det kan säkerställas att biomassasystemen består över tid, då det skulle krävas enorma mängder biomassa. Det finns också en risk att man förlitar sig på negativa utsläpp i framtiden och tar detta som en intäkt att göra mindre nu.

Artikeln är dock ologisk i sina slutsatser: Att vi inte ska förlita oss på negativa utsläpp och att det enda försvarbara är att man omedelbart börjar minska utsläppen i snabbare takt än vad som hittills planerats. För det första är det knappast fråga om att förlita sig på negativa utsläpp utan istället att alla åtgärder behövs och det snabbt – minskad energianvändning, mer förnybart, ändrad markanvändning samt avskiljning och lagring av koldioxid från fossila (CCS) och biogena (BECCS) utsläpp (och kanske kärnkraft om ekonomi och acceptans tillåter det).

Trots en glädjande utveckling under de senaste decennierna med kraftig tillväxt av energi från förnybara resurser i vissa regioner runt om i världen så har den fossila andelen av den globala primärkonsumtionen av energi inte minskat någonting, utan är fortfarande över 80%. Här pekar allt på att såväl CCS som BECCS behövs, annars måste det mycket snabbt till en global överenskommelse att lämna de fossila bränslena outnyttjade i de länder som sitter på stora resurser av dessa. I praktiken innebär detta att det måste till en kostnad att släppa ut koldioxid som är tillräckligt hög så att fossilrika länder antingen väljer att lämna sina fossila resurser i backen eller tillämpar CCS och att man dessutom utnyttjar möjligheten till avskiljning från biogena utsläpp med BECCS där detta är en möjlighet.

Det är naturligtvis lätt att hålla med om att man omedelbart ska börja minska utsläppen i snabbare takt än vad som hittills planerats. Men en sådan ståndpunkt riskerar att bli ett slag i luften, speciellt när det kommer från svenskt håll. Minskningen har inte ens börjat globalt sett och i Sverige har vi inga fossila resurser. Däremot finns det i storleksordningen 30 miljoner ton biogena utsläpp i Sverige som skulle kunna avskiljas med BECCS, vilket kan jämföras med Sveriges totala fossila utsläpp på ungefär 55 miljoner ton.

Utveckling av BECCS tekniken bör därför vara en möjlighet för Sverige, där Sverige dessutom skulle kunna bidra till teknikutveckling och tekniköverföring till andra länder, i ett framtida samhälle som förhoppningsvis utvecklas i enlighet med Parisöverenskommelsen, och där det är mycket troligt att det på sikt behövs netto negativa utsläpp. Att – som författarna föreslår - inte satsa på att utveckla BECCS tekniken - är verkligen att spela med klimatet då vi alltså med största sannolikhet kommer behöva åstadkomma negativa utsläpp.

Författarna kallar BECCS för geoengineering vilket känns vilseledande. Den stora geoengineeringen är det som vi håller på med här och nu, när koldioxiden släpps ut rakt ut i atmosfären.

DN Debatt.21 oktober 2016

Debattartikel

Sju forskare:
”Oansvarigt välja oprövad teknik för att rädda klimatet” 

Repliker

Filip Johnsson, professor Uthålliga energisystem, Chalmers:
”Ologiska slutsatser om negativa utsläpp”

Peter Sylwan, vetenskapsjournalist:
”Nytt sätt att odla kan fånga koldioxid”

Anders Lyngfelt, professor, Energi och miljö, Chalmers:
”Respektlös argumentation utan kunskaper”

Henrik Karlsson, Biorecro:
”Sverige måste börja nu med negativa utsläpp” 

Slutreplik från sju forskare:
”Ansvarslöst fördröja omställningen till fossilfritt” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.