Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 07:59

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/olustig-argumentation-som-vill-vacka-misstro-mot-cancervarden/

Repliker

”Olustig argumentation som vill väcka misstro mot cancervården”

REPLIK DN DEBATT 6/10. Artikelförfattarna har rätt i att hälso- och sjukvårdssverige måste ta Patientlagen på större allvar och bli bättre på att informera alla allvarligt sjuka patienter om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning. Men vi känner både olust och oro över att artikelförfattarna bygger sin argumentation på att väcka misstro mot dagens cancervård och därmed underminera medborgarnas tillit, skriver företrädare för cancerpatientföreningar och regionala cancercentrum.

Enligt Patientlagen (2014:821) är vården skyldig att erbjuda patienter med en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjligheten att få sin sjukdom och behandling bedömd av ytterligare någon läkare inom eller utanför den egna regionen.

Kjell Bergfeldt, Göran Edbom och Roger Henriksson skriver att endast en tiondel av patienterna känner till möjligheten att få det som i lagtexten kallas ny medicinsk bedömning. De anser att vården brister i sin skyldighet att informera patienterna om denna möjlighet och hävdar samtidigt – med ett anekdotiskt fall som belägg – att vården av kostnadsskäl motsätter sig att remittera patienter till nya medicinska bedömningar.

Cancervården har förändrats mycket de senaste tio åren. Allt fler patienter med cancer tas om hand av flerprofessionella team där erfarna läkare och sjuksköterskor från olika specialiteter deltar. Behandlingsrekommendationer baseras på nationella vårdprogram och så kallade standardiserade vårdförlopp, som bygger på de senaste nationella och internationella medicinska rönen. Dessutom bedöms patienter med en mer komplicerad sjukdom allt oftare i så kallade multidisciplinära konferenser där sjukvårdsregional och nationell expertis deltar. Många av landets patienter med cancer får i dag därmed den vård som rekommenderats av de mest kunniga läkarna i Sverige.

Det här betyder varken att patienternas behov eller vårdens skyldighet att informera om möjligheten till en ny medicinsk bedömning försvinner. Men med dagens arbetssätt är en ny medicinsk bedömning närmare till hands än tidigare om och när patienten känner behov av det.

Det är dock inget egenvärde att så många patienter som möjligt efterfrågar en ny medicinsk bedömning. Det är naturligt att frågor om den egna vården uppstår, om något mer eller annat kan göras, särskilt om man befinner sig i ett livshotande och sent sjukdomsförlopp. Självklart ska man då beredas möjlighet till en ny bedömning. Vi arbetar för att patienter och vården ska ha god kännedom om denna möjlighet, men vi arbetar också för att patienterna ska vara delaktiga i hela processen och därmed slippa känna oro och tvivel på att den vård de får är den bästa.

Vi håller givetvis med om att alla patienter ska informeras om möjligheten. Information om ny medicinsk bedömning är numera en del i Min vårdplan cancer på 1177, som nu införs på allt flera håll i landet. Den undersökning författarna hänvisar till genomfördes av RCC Stockholm Gotland och omfattade enbart patienter inom den egna sjukvårdsregionen. Undersökningen visade att patienterna tyckte att både informationen från vården och möjligheten att vara delaktig i beslut om vård och behandling generellt är förhållandevis god. Antalet patienter med den uppfattningen har dess bättre även ökat de senaste åren.

Vi finner det anmärkningsvärt och nedslående att debattörerna med sin artikel verkar vilja försvaga medborgarnas tilltro till dagens vård. De antyder att patienter inte längre kan lita på att de får rätt bedömningar och behandlingar. Artikeln ger snarast sken av att lagen kräver att en ny medicinsk bedömning ska göras av en ”fristående specialist”, och att det är ett lagkrav att man ska få en ”oberoende” medicinsk bedömning, utan att förklara vad de menar med begreppen. Inte heller redovisar de hur de kommit fram till den uppskattade siffran att en ny ”oberoende” bedömning kan ge en annan diagnos eller behandling än den ursprungliga hos upp till 10–15 procent av alla bedömda patienter.

Vi delar författarnas uppfattning att hälso- och sjukvårdssverige måste ta Patientlagen på större allvar och bli bättre på att informera alla allvarligt sjuka patienter om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning. Vi noterar med tillfredsställelse att artikeln i efterhand uppdaterats för att redovisa författarnas bindning till ett företag som erbjuder kommersiella tjänster inom området.

Vi känner dock både olust och oro över att artikelförfattarna bygger sin argumentation på att väcka misstro mot dagens cancervård och därmed underminera medborgarnas tillit. Med ett sådant upplägg är vården men framför allt alla patienter de största förlorarna.

Ämnen i den här artikeln:

Sjukvård
Cancer
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Rätta artikel

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt