Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-16 08:32

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/orealistiskt-tro-att-fn-kan-fa-igenom-en-effektiv-global-koldioxidskatt/

Repliker

”Orealistiskt tro att FN kan få igenom en effektiv global koldioxidskatt”

REPLIK DN DEBATT 23/6. På klimatmötet i Köpenhamn misslyckades FN med att sätta ett globalt utsläppsmål och sedan fördela bördorna. Att man mot den bakgrunden skulle lyckas med att införa en global koldioxidskatt är inte särskilt realistiskt, skriver forskarna Filip Johnsson och Lars Zetterberg.

Mats Persson konstaterar i sin debattartikel att alla ekonomer är eniga om att minskningen av koldioxid kan åstadkommas genom en global skatt på koldioxidutsläpp på mellan 100 och 200 dollar per ton. Denna självklarhet är lätt att hålla med om. De flesta åtgärder för att minska människans klimatpåverkan till nära noll kostar mindre än 200 dollar per ton koldioxid.

Men Mats Persson avfärdar FN:s arbete väldigt svepande med att vackra deklarationer har utfärdats och till intet förpliktigande löften har givits samt att inget sedan har hänt. Han verkar dock blanda ihop klimatmötena med de avtal som trots allt skrivits under, nu senast alltså ”Parisavtalet” som trädde i kraft 2016. Detta är ett viktigt avtal som i stort sett alla länder ställer sig bakom. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. 

Avtalet är resultatet av en ”bottom-up”-process där varje land specificerar sina egna åtaganden i så kallade NDC:er (National determined contributions). Dessa åtaganden ska uppdateras och skärpas vart femte år med start 2023. Det är förvisso så att den sammanlagda effekten av alla nationella åtaganden inte räcker för att nå 1,5-gradersmålet. Man kan dock tänka sig att vid uteblivna utsläppsminskningar år 2023 så kommer de redan i dag betydande opinionerna om att det görs för lite skapa ett tryck på att verkligen få till stånd minskningar med olika åtgärder, styrmedel och samhälleliga drivkrafter som ökad efterfrågan på klimatsmarta varor och tjänster.

Man kan tycka att det hade varit bättre om FN i en ”top-down”-process hade satt ett globalt utsläppsmål och sen förhandlat fram en bördefördelning, likt Kyotoprotokollet. Det försökte FN med under klimatmötet i Köpenhamn, men misslyckades. Att FN, mot denna bakgrund, skulle lyckas med att införa en global koldioxidskatt är inte särskilt realistiskt. Det framgår inte av Mats Perssons debattartikel varför det skulle vara lättare att samla länderna kring införandet av en global koldioxidskatt.

Studier visar att utmaningen framför allt är själva prissättningen av koldioxid, som alltså innebär att användandet av fossila bränslen blir dyrare. Föga förvånande gäller detta speciellt i de länder som har stora inhemska tillgångar av dessa bränslen. Dessa länder har ökat användningen av fossila bränslen mer än ökningen av förnybar energi.

Vi menar att det är mycket viktigt att alla länder gör så mycket de kan, att klimatarbetet sker på olika nivåer i samhället, samt att det finns länder och regioner som går före i klimatarbetet och visar på möjligheter och utvecklar tekniker som kan skalas upp. Det finns ingen motsättning mellan sådana strategier och att samtidigt driva på klimatarbetet inom ramen för inom FN:s klimatkonvention. 

Det finns heller inget som hindrar att verka för prissättning av koldioxid. Erfarenheten visar att länder och regioner (till exempel EU) helst själva bestämmer över vilka styrmedel man anser vara bäst. Skulle FN göra en kursomläggning med fokus på att försöka få till stånd en global koldioxidskatt skulle det, om det lyckades, troligen landa på en nivå som avspeglade en skattenivå som de minst ambitiösa länderna kan acceptera. Alltså en nivå som ger konsumenterna inga eller små incitament att efterfråga klimatsmarta varor och tjänster.