Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-22 20:13

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/orimligt-fokusera-pa-hur-svaga-individer-kan-fasas-ut/

Repliker

”Orimligt fokusera på hur ’svaga individer’ kan fasas ut”

SLUTREPLIK DN DEBATT 10/1. Det ligger i både löntagarnas och arbetsgivarnas intresse att regelverk, utbildnings- och välfärdssystem bidrar till att fler kan arbeta och är attraktiva på arbetsmarknaden ett helt arbetsliv, skriver Roger Mörtvik och Carin Ulander-Wänman.

Rätta artikel

Stefan Koskinen, Almega, uppskattar att vi vill diskutera kompetensutvecklingens betydelse för Las. Han pekar på Almegas förslag till kompetensavdrag som en nyckel. Vi har ingen anledning i detta sammanhang att ha synpunkter på exakt vilken modell som bör förordas för att stärka löntagarnas rätt till kompetensutveckling. Stefan Koskinen pekar även på att arbetsgivare som låter bli att kompetensutveckla personal (som man inte prioriterar) vid en neddragning lättare kan behålla den man önskar. Detta motverkar både de anställdas trygghet och arbetsmarknadens behov av kompetens.

Förvisso är det svårare för små företag utan egen kompetens att hantera uppsägningsprocessen korrekt och få ett önskat slutresultat i fråga om bemanning. Det känner de flesta arbetsgivare till och söker därför stöd i det arbetet hos en arbetsgivarorganisation, av arbetsrättsjurister eller HR-experter utanför företaget. För företag är detta ett starkt argument att ansluta sig till en arbetsgivarorganisation eftersom de där kan få bra vägledning bland annat om hur de ska hantera en uppsägningsprocess. Företag med högst tio anställda har dessutom i dag möjlighet att undanta två personer vid varje arbetsbristsituation.

Vi har i detta sammanhang inga direkta synpunkter på hur en reformering av turordningsreglerna bör ske. Det bör på sedvanligt sätt föregås av utredning, beredning och i nära dialog med arbetsmarknadens parter. Vår viktigaste poäng är att varje sådan ambition bör följas av stärkta möjligheter och rättigheter för individen att erhålla de kvalifikationer som jobbet och arbetsmarknaden efterfrågar.

Hur arbetsgivare ska få en arbetsstyrka med rätt kompetens, som är motiverade i arbetet och lojal med sin arbetsgivare, är en mycket större fråga än att reformera Las. Som vid varje förändring av viktiga samhällssystem måste man göra en avvägning mellan olika konsekvenser. 

Det är inte rimligt att lösningarna i huvudsak inriktas på att underlätta för arbetsgivare att ”göra sig av med” arbetstagare som inte passar in, utan måste i hög grad även skydda individer så att de kan ställa om till nya befattningar eller anställningar. Oavsett hur regelverket utvecklas måste det garantera att individer inte behandlas godtyckligt eller på ett sådant sätt att det försvårar dennes möjlighet till fortsatt arbete och försörjning.

Vi tror inte att någon egentligen vill ha ett regelverk som fokuserar på hur ”svaga individer” i ett företag kan fasas ut. Att enbart mjuka upp turordningsreglerna skulle kunna få en sådan slagsida. Det ligger i både löntagarnas och arbetsgivarnas intresse att regelverk, utbildnings- och välfärdssystem bidrar till att fler kan arbeta och är attraktiva på arbetsmarknaden ett helt arbetsliv. Vi uppfattar att Koskinen inte har någon annan uppfattning.