Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-26 16:25

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/overdokumentationen-i-skolan-behover-minska/

Repliker

”Överdokumentationen i skolan behöver minska”

REPLIK DN DEBATT 9/4. Det är uppenbart att lärares administrativa börda behöver minska ytterligare. Vi måste gemensamt bryta den dokumentationskultur som råder i skolan. Därför är också nya dokumentationskrav, som exempelvis att tvinga lärare att sätta ordningsomdömen, helt fel väg att gå, skriver utbildningsminister Anna Ekström (S).

Rätta artikel

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Skickliga lärare med ett tydligt ledarskap är nyckeln till höga kunskapsresultat och studiero i varje klassrum. Därför behöver lärarna ges tid och förutsättningar att förbereda, genomföra och utvärdera sin undervisning. Dokumentationskrav som inte stödjer lärarna i deras kärnuppdrag är slöseri med lärarnas tid och skolans resurser.

Under de senaste åren har regeringen vidtagit flera åtgärder för att värna lärares tid. Vi har sett över kraven på dokumentation, skurit ner antalet obligatoriska nationella prov och anställt mer personal i skolan. Men mängden administration som lärare ägnar sig åt är fortfarande för hög.

Överdokumentationen i skolan behöver minska. Det är inte rimligt att huvudmän kräver att lärare ska skriva fler individuella utvecklingsplaner än vad som står i lagen. Fixeringen vid matriser behöver brytas, vilket är ett av skälen till att regeringen gett Skolverket i uppdrag att se över läroplanernas kunskapskrav så att de blir tydligare för såväl lärare som elever. Regeringen kommer också att se över reglerna kring och tillämpningen av lärares möjligheter att använda disciplinära åtgärder i skolan, vilket kan minska dokumentationskraven.

Tyvärr har en riksdagsmajoritet flaggat för att man tänker öka lärarnas administration ytterligare genom att tvinga dem att lämna skriftliga ordningsomdömen.

Vi ser också att en del av den dokumentation lärare i dag gör i stället skulle kunna hanteras av annan personal, vilket också regeringens särskilda utredare har lyft. Lärarassistenter har visat sig avlasta lärarna och har efterfrågats av lärarnas fackliga organisationer. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att 475 miljoner kronor satsas på lärarassistenter under 2019. Assistenterna kan utföra arbetsuppgifter som att frånvarorapportera, kopiera, hålla ordning på papper och boka studiebesök, vilket gör att lärarna i högre utsträckning kan fokusera på elevernas lärande.

Tyvärr har en riksdagsmajoritet flaggat för att man tänker öka lärarnas administration ytterligare genom att tvinga dem att lämna skriftliga ordningsomdömen. I praktiken innebär det att lärare kommer att behöva skriva omdömen om varje elev, även de elever som sköter sig alldeles utmärkt. Det skulle ta mycket av lärarnas redan knappa tid i anspråk, vilket är helt fel väg att gå.

Allt fler ser på skolan som en tjänst på marknaden. Det är skadligt för hela samhället. Skolan måste åter bli en samhällsbärande bildningsinstitution där det finns respekt och tillit mellan elever, lärare och föräldrar.

På längre sikt behöver fler riksdagspartier också våga diskutera de grundläggande orsakerna till den dokumentationskultur som råder. En viktig förklaring är det decentraliserade och avreglerade skolsystem som ställer höga krav på tillsyn och kontroll, och som gjort att föräldrar har börjat uppföra sig som kunder. 

Att sex av tio lärare i Lärarförbundets rapport uppger att de dokumenterar mer än vad de annars skulle ha gjort på grund av risken att bli ifrågasatta av föräldrar, illustrerar att allt fler ser på skolan som en tjänst på marknaden. Det är skadligt för hela samhället. Skolan måste åter bli en samhällsbärande bildningsinstitution där det finns respekt och tillit mellan elever, lärare och föräldrar. Där lärare och rektorer ges tid för skolans kärnuppdrag – kunskap och bildning.