Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Planera med bilen i fokus inte hållbart”

REPLIK. Visst är Per Kågesons artikel (DN Debatt 4/3) angelägen och vi kan hålla med om att många förslag är intressanta. Men vi menar att det krävs fem konkreta tillägg för att städer ska bli attraktiva livsmiljöer för alla, skriver företrädare för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA).

Kågesons debattartikel är alltför konventionell i sitt synsätt och speglar ett samhälle där bilen utgör normen. IVA:s projekt Framtidens goda stad ska verka för att ge en växande befolkning förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer. Infrastruktur i en hållbar stad kan inte byggas endast med utveckling av vägnät för bilister. Debatten om mobilitet måste inkludera:

1. Planering för regionala tågresor. Regioners betydelse kommer att öka i framtiden. Även samspelet mellan regioner kommer att få ökad betydelse. Tågtrafiken behöver därför förstärkas regionalt för att underlätta transporter mellan städer, men även transporter till mindre tätorter och landsbygd. Urbana stationssamhällen underlättar arbetspendling och gör regionalt tågresande till ett alternativ för fritidsresor.

2. Utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter. Digitalisering är en förutsättning för distansarbete. Rätt tillvaratagen kan den möjliggöra förändrade resvanor som kan leda till revitalisering av städers centrum och periferi. Kågeson nämner också distansarbete som en möjlighet att minska trycket på infrastrukturen, men vi anser att vi kan gå längre än så och även hitta digitala alternativ inom utbildning, vård och handel.

3. Möjligheter att kombinera transportmedel. Vi behöver utveckla nya affärsmodeller så att resor med en kombination av individuella (exempelvis Über och taxi) och kollektiva transportmedel betalas som en gemensam tjänst. Det förutsätter att dagens operatörer öppnar sina system och samarbetar med tredjepartsaktörer kring mobilitetslösningar.

4. Förtätning av stadsmiljön. Stadsbyggnation inåt stadskärnan möjliggör tillgänglighet för alla människor. Att förtäta staden behöver inte inkräkta på värdefull naturmark och därmed minska möjligheter till rekreation. Istället kan vi nyttja mark som använts för andra ändamål, som industri och hamnverksamhet. Det finns också stor potential att omvandla stora köpcentrum till attraktiva urbana livsmiljöer som rymmer både handel och boende. Att kombinera förtätning med att bygga staden inåt med stärkta mötesplatser och stråk kan vända ”transportpyramiden” där bilen varit prioriterad framför gång, cykel och kollektivtrafik.

5. Satsa på fler cykelvägar. Elcyklar möjliggör regional pendling upp till 20 km eller mer. Tillgång till elcyklar leder till nya trafikantbeteenden vilket ger potential att direkt minska trängsel. Att som Kågeson endast lyfta fram bättre cykelparkering och lånecyklar är ett alltför snävt perspektiv. För att bygga en attraktiv stad räcker det inte att lappa och laga – nu måste vi sätta spaden i marken för ett kraftigt utbyggt nät av cykelvägar i våra större städer.

En ökning av trafiken med 15 procent på åtta år är en stor utmaning och Per Kågeson har rätt i att åtgärder brådskar. Att enbart titta på lösningar som innebär att vi fortsättningsvis planerar med bilen och bilvägar i fokus är inte hållbart. För att bygga framtidens attraktiva städer måste vi tänka nytt och prioritera satsningar som både minskar behovet av transporter och som gör de nödvändiga transporterna hållbara.

DN Debatt. 4 mars 2017

Debattartikel

Per Kågeson, fil dr i miljö- och energisystemanalys:
”Bråttom stoppa hotande trafikinfarkt i Stockholm”

Repliker

Företrädare för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA):
”Planera med bilen i fokus inte hållbart” 

Slutreplik

Per Kågeson, fil dr i miljö- och energisystemanalys:
”Underlätta distansarbete med digitalisering” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.