Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Primärvårdens uppdrag och ersättningssystem måste ses över”

REPLIK DN DEBATT 3/4. Mårten Blix och Johanna Jeansson missar i sin analys att sjukvårdshuvudmännens styrning av primärvård till patienter med större behov genom i huvudsak fasta ersättningar står i konflikt med rörlig ersättning per patient vid vård på distans till privata vårdföretag utan primärvårdsuppdrag, skriver Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI.

Patienter, politiker, personal inom vård samt privata entreprenörer – de flesta ser nya arbetssätt som nödvändiga för att möta utmaningarna inom hälso- och sjukvården. Det vi kan kalla IT, digitala vårdtjänster, telemedicin, e-hälsa eller något annat är tekniska lösningar som gör detta möjligt. Utöver teknik så måste vården ha både rätta incitament för och viljan att ifrågasätta hur man arbetar i dag.

Mårten Blix och Johanna Jeansson missar i sin analys att sjukvårdshuvudmännens styrning av primärvård till patienter med större behov genom i huvudsak fasta ersättningar står i konflikt med rörlig ersättning per patient vid vård på distans till privata vårdföretag utan primärvårdsuppdrag. Det är inte så enkelt som Blix och Jeansson uttrycker det, att landstingen ”låter revir och starka traditioner stå i vägen för nya gemensamma lösningar”. Det är svårt att diskutera lösningar när inte grundläggande bakomliggande problem identifieras.

Några kommentarer till de 3 punkterna i debattartikeln 3/4:

Den viktigaste förutsättningen för dagens skattefinansierade vård är Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf att den som har det största behovet ska ges företräde till vården och inte vare sig incitament för förebyggande vård eller stävja överutnyttjande.

Att selektivt lista patienter som saknar särskilda vårdbehov och därmed till större del kan hanteras på distans och till lägre kostnad skulle inte vara att ta en vårdcentrals ansvar.

Vad gäller privata entreprenörer med nätläkare så finns i dag inga hinder att ta över en befintlig eller starta en ny vårdcentral. Det sker redan i dag. Att däremot selektivt lista patienter som saknar särskilda vårdbehov och därmed till större del kan hanteras på distans och till lägre kostnad skulle inte vara att ta en vårdcentrals ansvar.

Den spänning vi ser i dag beror inte i första hand på att patientavgifterna kan skilja sig mellan landstingen utan spänningen mellan olika incitament beroende på vem som ger vården med vilken teknik, se inledningen. En vårdcentral får inte samma rörliga ersättning för ökad tillgänglighet till sina listade patienter som privata nätläkare via utomlänsvårdsavtalet.

De flesta är säkert överens om att nya tekniska lösningar underlättar att patienten tas om hand på rätt sätt i vården, samt att nya former av vårdkontakter kommer till bäst nytta när de är en integrerad del vården. Väl utvärderade nya arbetssätt ska självklart tas till vara i all vård.

Nätläkare i sig öppnar inte en väg till överkonsumtion av vård. Det som gör det är politiska beslut om ersättningssystem med skilda principer för hur prioritering efter behov respektive tillgänglighet ska hanteras beroende på teknik och vem som erbjuder den. Och det är förstås helt möjligt med överkonsumtion av en viss vård samtidigt som annan vård saknas. Det är snarare en självklar konsekvens av bristande horisontella prioriteringar inom vården.

Det finns ett stort behov av att snarast se över primärvårdens uppdrag samt hur ersättningen är konstruerad. En viktig utgångspunkt för detta är Anna Nergårdhs utredning Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01) och dess planerade delbetänkande i juni.

DN Debatt.3 april 2018

Debattartikel

Mårten Blix, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och Johanna Jeansson, fristående omvärldsanalytiker och krönikör i Dagens Industri:
”Nätläkare ger nya möjligheter – låt inte prestige stå i vägen”

Repliker

Jonas Ekström, överläkare och riksdagskandidat för Centerpartiet i Stockholms stad:
”Det finns en övertro på nätläkare”

Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI:
”Primärvårdens uppdrag och ersättningssystem måste ses över”

32 läkare:
”Nätläkare ger nya möjligheter – till snabba cash”

Johannes Schildt, vd för den digitala vårdgivaren Kry:
”Traditionell primärvård kan ha spelat ut sin roll”

Jan Halldin, leg läk, med dr, specialist i allmän psykiatri och socialmedicin:
”Nätläkarna bryter mot de etiska reglerna”

Slutreplik från Mårten Blix och Johanna Jeansson:
”Kritikerna av nätläkare tar för lätt på problemen med dålig tillgänglighet”

 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.