Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-20 13:33

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/problem-att-beroendevarden-ar-ojamlik/

Repliker

”Problem att beroendevården är ojämlik”

SLUTREPLIK DN DEBATT 14/5. Det är sant att det redan i dag finns beroendemottagningar där patienterna är nöjda, men betyder tyvärr inte att systemet som helhet fungerar väl, skriver företrädare för Svensk förening för beroendemedicin.

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, och Louise Hemmingsson, Föreningen Equal, har svarat på vår debattartikel om det splittrade huvudmannaskapet inom beroendevården. De konstaterar inledningsvis att det redan i dag finns beroendemottagningar där patienterna är nöjda. Och det är sant, men betyder tyvärr inte att systemet som helhet fungerar väl. Det är tvärtom ett obestridligt faktum att vården är starkt ojämlik: alla de människor som inte råkar bo i just dessa kommuner har ju inte tillgång till god beroendevård.

Därefter betonar Erkers och Hemmingsson att klienter inom socialtjänsten har juridiska möjligheter att överklaga beslut på ett annat sätt än patienter i hälso- och sjukvården. Det är förstås olika lagstiftning som styr de bägge huvudmännens arbete, men vi håller inte med om att patienternas ställning skulle försämras genom att sjukvården får ta ett tydligare ansvar för behandling av beroendetillstånd. Tvärtom erbjuder sjukvården i regel långt större möjligheter till ”second opinion”, fria vårdval och byte av vårdgivare, oberoende av vilken sida kommungränsen patienten råkar bo på.

Slutligen framhävs några viktiga punkter där vi är helt överens med Erkers och Hemmingsson: patienter med beroende måste erbjudas kvalificerad vård, och integrerad behandling för annan psykiatrisk eller kroppslig sjuklighet när detta behövs. För många av dessa patienter kommer socialtjänstens insatser spela en avgörande roll även i framtiden, men ansvaret för behandling bör förtydligas och läggas inom hälso- och sjukvården som har långt bättre förutsättningar att möta dessa behov.