Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Problemet är att regeringen väljer bort kvalitet”

SLUTREPLIK DN DEBATT 13/8. "Regeringen gör stora investeringar i utbildning och forskning och bygger ut högskolan i hela landet så att fler kan studera", skriver högskoleministern och (S-) ledamöter i riksdagens utbildningsutskott i en replik den 16/8. Att Sverige ska satsa stora resurser på forskning och högskola är alla överens om. Frågan är snarare hur balansen mellan kvalitet och kvantitet ska se ut. Vi liberaler menar att regeringen väljer bort kvalitet. Det är mycket olyckligt både för den enskilde studenten och för landet som helhet, skriver Christer Nylander (L) vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Ett av OECDs högst prioriterade projekt de närmaste åren är att skapa en möjlighet att jämföra olika länders högskoleutbildningar. Medlemsländerna har rankat detta som ett av de viktigaste, vilket innebär att det har en bra grundfinansiering. Det är starkt fokuserat på resultat, effektivitet och relevans i den högre utbildningen eftersom man ser att många länder har stora utmaningar med sina högskolesystem. Granskningen består av två delar – en benchmarking och en fördjupad landstudie. Man kan vara med i en av dem eller i båda.

Att delta i OECDs granskning skulle innebära att vi får en tydlig bild av hur svensk högre utbildning står sig i internationell jämförelse och vi skulle dessutom få förslag till förbättringar. Man kan likna det vid vad OECDs Pisa gjort för svensk skola. Att påstå att fyra miljoner är en alldeles för stor summa är naturligtvis ett märkligt svepskäl. Att inte delta kan innebära att tiotals miljarder används fel. Det är nog snarare så att socialdemokraterna inte vill att debatten om svensk högskola ska få samma fokus på kunskap och kvalitet som PISA innebar för skolan.

Socialdemokraterna vill istället att högskolan ska handla mer om kvantitet.

Fler ska börja och när ökad kvantitet innebär att studenter som inte klarar av studierna underkänns så får man sänka kraven.

Det är så man ska se förslaget att förändra högskolelagen. Regeringens uppdrag till högskolor och universitet ska nu inte bara gälla breddad rekrytering, man ska också se till så att alla fullföljer utbildningen och blir godkända.

Den som studerar på högskola får inte bara delta i föreläsningar. Man får också extra stöd, undervisning i smågrupper och ta del av gamla tentor med svarsexempel. Man får dessutom ofta chans att repetera en kurs på uppsamlingsföreläsningar och kan leta upp motsvarande föreläsningar på nätet. Den som missar en tenta får göra nya försök. De studenter som har särskilda behov får också särskilt stöd.

Det är klart att högskolorna ska göra mycket för att fler ska lyckas, det är självklart att de som har särskilda behov ska få särskilt stöd. Men det kan inte bara vara högskolan som ska se till att studenter lyckas. Det är trots allt vuxna människor vi pratar om. Det finns de som inte anstränger sig tillräckligt, det finns de som prioriterar annat under sin studietid och därför inte pluggar ordentligt och det finns de som helt enkelt inte hade tillräckliga förkunskaper för att lyckas på en högskoleutbildning.

Ett tydligt exempel är lärarutbildningen på Karlstads Universitet. En rapport från i somras visade att det höstterminen 2012 började 158 studenter på ämneslärarutbildningen för att utbilda sig till gymnasie- och högstadielärare. När det var dags att ta examen i våras var det bara 33 studenter kvar. Fyra av fem studenter hade alltså hoppat av i förtid.

Regeringens svar på detta är att fortsätta öka platserna på lärarutbildningen och andra högskoleutbildningar. Sen vill man att högskolorna ska se till så att alla fullföljer. Men man vill för allt i världen inte att OECD eller någon annan utomstående ska granska kvaliteten. Det är en riktigt dålig högskolepolitik.

DN Debatt.13 augusti 2017

Debattartikel

Jan Björklund (L) och Christer Nylander (L):

”Den rödgröna kravlösheten hotar kvaliteten i högskolan”

Repliker

Robert Stenkvist (SD) och Stefan Jakobsson (SD)

”Höjd kvalitet på våra lärosäten kräver flera konkreta förslag”

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, med ordföranden och en ledamot för utbildningsutskottet:

"Felaktigt att påstå att högskolorna har fått order"

Slutreplik

Christer Nylander (L)

"Problemet är att regeringen väljer bort kvalitet"

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.