Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-23 15:41

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/problemet-med-traden-ar-att-de-ar-runda/

Repliker

”Problemet med träden är att de är runda”

REPLIK DN DEBATT 9/8. Om man beskattar användningen av de delar av stocken som blir över när man sågat bräder och plank, hur stort blir då skogsägarnas intresse att leverera råvaran? skriver Gunnar Wetterberg.

Som utredare och skoglig lekman blev jag mer och mer fundersam när jag läste Göran Englunds, Stig-Olof Holms, Bengt-Gunnar Jonssons och David van der Spoels plädering för minskad avverkning i skogen.

Det finns några grundläggande frågor som artikeln lämnar obesvarade:

1 För det första stannar deras räkneexempel på halva vägen. Om man inte använder skogen, vad använder man då i stället – och hur stora utsläpp genererar den användningen? Min gissning är att det blir mer fossila bränslen, mer plast, mer betong och mer stål, plus skog från länder där användningen inte beskattas. Då kommer detta att leda till utsläpp som äter upp det mesta av Englund med fleras ”besparing” – om det inte rent av blir värre. Ansträngningarna att nå klimatmålen är knappast betjänta av en så partiell analys.

2 För det andra är praktiskt taget alla – även Englund med flera – överens om att det vore bra med mer skog. Men om man inför skatter och andra ekonomiska styrmedel för att minska avverkningen, var finns då incitamenten att plantera mera? De senaste studierna talar ju om behovet att utvidga skogsytan, inte bara i Sverige utan ännu mer i länder där avskogningen härjat. På vilket sätt blir då Sverige exempel genom att styra över användningen från skog till andra – ofta fossila – råvaror?

3 För det tredje tar de Englund med flera själva upp träbyggandet som ett sätt att ”förlänga” kolsänkan. Men problemet med träden är att de är runda, inte fyrkantiga. Om man beskattar användningen av de delar av stocken som blir över när man sågat bräder och plank, hur stort blir då skogsägarnas intresse att leverera råvaran? Skogsnäringens styrka är att den hittat allt fler användningar för trädets alla delar – men därmed skulle en skatt på vissa användningar också slå mot helheten.

Det finns viktiga skäl att diskutera skogsbrukets utformning och hur den ökade skogsanvändningen ska kunna förenas med strävandena att bevara den biologiska mångfalden. Jag undrar om ett tvärstopp för avverkningen vore bra vare sig för klimatet eller för att skydda skogens naturvärden.