Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Puskás bild av lärarstudenterna stämmer inte”

REPLIK DN Debatt 28/11. En debatt ska inte baseras på episodisk evidens, generella antaganden och ett allmänt tyckande, skriver Lotta Bergman, Cecilia Olsson Jers och Camilla Thurén på Malmö högskola.

Tünde Puskás påstår att lärarstudenter saknar läs- och skrivfärdigheter. Som ett led i att komma till rätta med denna påstådda bristande läs- och skrivfärdigheter föreslår hon ett förberedande basår för studenter som ska gå lärarutbildning. Vi, som lärarutbildare, vill i en replik till Puskás peka på hur en debatt förlorar sin skärpa när den förs med episodisk evidens som främsta argument.

För det första skriver Puskás om lärarstudenter generellt och lyfter som jämförelse fram en annan debattartikel skriven av Josefsson och Santesson 4 oktober i SvD som hänvisar till en undersökning som de genomfört av läs- och skrivförmåga på sitt lärosäte. Denna undersökning är gjord i huvudsak bland studenter som inte läser till lärare. Men Puskás drar ändå den missvisande slutsatsen att 20 procent av lärarstudenterna inte behärskar att läsa och skriva. Puskás lösning på det hon menar är ett läs- och skrivproblem, är ett basår för dem som vill bli lärare.

Vi protesterar mot den typen av argumentation där alla studenter jämförs generellt. Vi menar att läs- och skrivpraktiker är starkt färgade av de enskilda akademiska disciplinerna. När det gäller basår har Puskás missuppfattat poängen med de basår som erbjuds till personer som avser att söka till högre studier. Basår erbjuds i kompensatoriskt syfte där gymnasieprogrammet inte ger behörighet till högre studier generellt.

För det andra stämmer inte den bild Puskás har av lärarstudenters läs- och skrivfärdigheter, eller annorlunda uttryckt – den bild Puskás vill ge av lärarstudenters oförmåga att läsa och skriva – med den pilotgranskning som precis avslutats av Universitets- och högskolekanslerämbetet (UKÄ). UKÄ:s granskning är gjord på åtta av Sveriges lärosäten av sex olika grundlärarprogram och två förskollärarprogram. Sex av utbildningarna håller hög kvalitet. En del av denna pilotgranskning utgörs av granskning av självständiga skriftliga arbeten – en komplex skrivuppgift som ställer krav på lärarstudentens förmåga att både läsa och skriva inom akademin. Att sprida en falsk bild av lärarstudenters oförmåga påverkar lärarstudenternas syn på sig själva. Och om en debattartikel av den typen Puskás skriver har målet att öka intresset för att bli lärare når hon knappast målet.

Vi menar att en debatt om lärarstudenters läs- och skrivfärdigheter måste föras utifrån resultat av systematiska undersökningar på just deras läs- och skrivfärdigheter. Och den enda undersökningen som i dag finns i Sverige är den nyligen publicerade pilotundersökningen av UKÄ.

Vi efterlyser alltså fler och fördjupade undersökningar. En debatt ska inte baseras på episodisk evidens, generella antaganden och ett allmänt tyckande. För att debatten ska tas på allvar av lärarutbildare och lärarstudenter måste argumenten vara sakliga och vila på vetenskaplig grund.

DN Debatt.28 november 2017

Debattartikel

Universitetslektor Tünde Puskás:
”Lärarstudenter saknar läs- och skrivfärdigheter" 

Repliker

Högstadieläraren Isak Skogstad:
”Antagningskraven till lärarutbildningarna måste skärpas”

Matilda Gustafsson, ordförande i Lärarförbundet Student:
"Fixa systemet, bygg inte ett nytt"

Lotta Bergman, Cecilia Olsson Jers och Camilla Thurén på Malmö högskola:
Puskás bild av lärarstudenterna stämmer inte”

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.