Professor Martin Törngren: "Rätt om samarbete men status för utbildning måste höjas" - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

"Rätt om samarbete men status för utbildning måste höjas"

REPLIK DN Debatt 29/7. Problemet ligger inte i att samarbete inte premieras utan att fokus är på forskning. Akademin behöver ta initiativ till att införa olika typer av stimulanser som premierar utbildningsinsatser, skriver professor Martin Törngren och Tor Ericson, chef electronics design, ÅF.

Svenskt näringsliv beskriver helt korrekt den stora utmaningen med kompetensförsörjning och svårigheter att rekrytera, och lyfter behovet av bättre samarbete mellan näringslivet och akademin (det vill säga universitet och högskolor) som en nyckelfaktor.

En analys av dessa utmaningar måste dock utgå från situationen för forskare och lärare i akademin; ett huvudproblem är att dagens merit- och belöningssystem är inriktade på att premiera forskningsresultat. De som befinner sig i befordringssystemet eller har fasta tjänster kopplade till forskning lägger därmed sin tid och resurser i första hand på forskning. Den låga statusen för undervisningen har belysts tidigare i svensk debatt (bland annat här). Bästa praxis inom utbildning, till exempel sammanställd inom CDIO-initiativet, används endast i begränsad utsträckning. Traditionella föreläsningar dominerar fortfarande trots att andra pedagogiska former som aktiverar studenter drastiskt förbättrar inlärning.

Svenskt näringsliv skriver vidare att i "princip allt samarbete mellan akademi och näringsliv är del- eller helfinansierat av företagen. En mycket liten del är helt offentligt finansierat."

Detta uttalande stämde för många år sedan – i dag har vi dock en annan situation där en mängd olika statliga (till exempel Vinnova och EU:s ramprogram) och privata finansiärer (som stiftelser) premierar och kräver samarbete med industrin, typiskt genom gemensam forskning.

Problemet ligger alltså inte i att samarbete inte premieras utan att det är enbart fokuserat på forskning. Akademin behöver ta nya initiativ redan i dag genom att införa olika typer av stimulanser som premierar utbildningsinsatser. 

Samarbeten är, som Svenskt näringsliv skriver, ofta en följd av personliga kontakter. Vi borde öka mängden sådana och det gör vi bäst genom att stödja kompetensnätverk och utbildning som når många fler personer och som också kan vara en väg för att föra ut nya forskningsresultat. Problemet är inte alls unikt i Sverige – men här finns en möjlighet för Sverige att agera.

Vi befinner oss i dag i en paradoxal situation där näringslivet aldrig har haft större behov av vidareutbildning, men samtidigt sällan prioriterar det långsiktigt, samtidigt som akademin mer eller mindre lagt ner alla insatser till vidareutbildning.

Som Svensk Näringsliv säger så har lärosätena en viktig roll i det livslånga lärandet. I det ligger naturligt samverkan mellan näringslivet och akademin samt ämnesinriktad alumniverksamhet. Sveriges högskolor behöver få ett uppdrag för livslångt lärande med tillhörande finansiering. Regering och riksdag har här ett stort ansvar.

Utbildning, vidareutbildning och ständig utveckling av högre utbildning blir viktigare i ett pågående teknikskifte. En förändring krävs därför om Sverige vill ha kvar sin roll som ledande industrination.

DN Debatt.29 juli 2018

Debattartikel

Tobias Krantz och Emil Görnerup vid Svenskt Näringsliv:

”Bättre samarbete kan lösa företagens kompetensförsörjning”

 

Repliker

Leif Borgert, bland annat tidigare rektor Högskolan Dalarna:

"Märkligt att Svenskt Näringsliv använder uttryck som skapar missförstånd"

Bo Hellsing, professor i fysik, Göteborgs universitet:

"Våra universitet och högskolor bör framför allt värna kunskapssökande"

Martin Törngren, professor, KTH och Tor Ericson, chef electronics design, ÅF:

"Rätt om samarbete men status för utbildning måste höjas"

Anna Jonsson, docent i företagsekonomi:

"Svenskt Näringsliv behöver se bortom sin egen tårtbit"

Slutreplik från Tobias Krantz och Emil Görnerup vid Svenskt Näringsliv:
”Högre utbildning och forskning måste vara relevant för näringsliv och samhälle”

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.