Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-16 08:47

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/regeringen-ger-otydliga-besked-om-konventionen-om-forbud-mot-karnvapen/

Repliker

”Regeringen ger otydliga besked om konventionen om förbud mot kärnvapen”

REPLIK DN DEBATT 28/6. Försvarsminister Peter Hultqvist skriver om betydelsen av Sveriges internationella försvarssamarbeten och vikten av att vi genomför övningsverksamhet med andra länder och organisationer. Problemet är bara att den regering Hultqvist själv sitter i vill minska resurstillskotten till försvaret och underteckna ett avtal som skulle hota Sveriges viktiga samarbeten med Nato och enskilda medlemsländer som USA, Frankrike och Storbritannien, skriver tre moderater i Försvarsberedningen. 

Det är bra att Sverige de senaste åren har genomfört ett antal större försvarsövningar både enskilt och tillsammans med andra länder. Stora och komplexa övningar tillsammans med de länder vi räknar med att få hjälp av i händelse av kris och krig stärker vår försvarsförmåga och förbättrar möjligheten att agera snabbt och samfällt i ett skarpt läge. Det behövs fler övningar som till exempel Baltops, Trident Juncture och Aurora 17.

Vad försvarsministern inte tar upp i artikeln är att det är tack vare att Moderaternas och Kristdemokraternas budget antogs av riksdagen som dessa stora övningar kan genomföras. Vår budget innebär att nivån på försvarsanslaget höjs med 10 miljarder perioden 2019–2021. Försvarsmakten var mycket tydlig med att om myndigheten inte hade fått de resurstillskotten så hade övningar och utbildning fått ställas in och materielanskaffning skjutas upp.

Regeringens agerande när det gäller undertecknandet av konventionen om förbud mot kärnvapen spär tyvärr på misstroendet mot svensk säkerhetspolitik hos flera av våra viktigaste partnerländer.

Försvarsberedningen, vilken är den parlamentariska grupp som tar fram underlaget till nästa försvarsbeslut, presenterade nyligen sin slutrapport. Den innehåller ambitiösa och genomarbetade förslag för att stärka Sveriges försvar de kommande åren. Alla partier i riksdagen, inklusive S, har under två års tid arbetat fram den rapporten utifrån en överenskommen ekonomisk ram.

I slutskedet av arbetet med rapporten meddelade Socialdemokraterna att partiet inte kunde ställa sig bakom den föreslagna ökningen av försvarsanslagen och spräckte därmed beredningen. Att regeringen sänker ambitionen och bidrar till att skapa osäkerhet kring svensk försvars- och säkerhetspolitik är inget som inger förtroende hos våra grannländer, vilka tar det försämrade säkerhetsläget på allvar och höjer sina försvarsbudgetar betydligt mer än vad regeringen är beredd att göra.

Regeringens agerande när det gäller undertecknandet av konventionen om förbud mot kärnvapen spär tyvärr på misstroendet mot svensk säkerhetspolitik hos flera av våra viktigaste partnerländer. Regeringens egen utredare och i princip alla tunga remissinstanser har avrått från ett svenskt undertecknande för att det skulle skada försvarssamarbetet med Nato och enskilda Natoländer. Trots detta fortsätter regeringen att ge otydliga besked i frågan.

Försvarssamarbete med andra länder är en av grundbultarna i svensk säkerhetspolitik. Men för att kunna ha meningsfulla samarbeten, som ytterst syftar till att ge och ta hjälp i kris och krig, måste det finnas förtroende och tydlighet mellan länderna. Regeringen håller tyvärr på att urholka det förtroendet. Moderaterna är tydliga när det gäller Sveriges säkerhet. Vi är beredda att betala vad det kostar att stärka Sveriges försvar och vi vill se ett svenskt Natomedlemskap.