Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-23 18:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/replikerna-visar-pa-stor-enighet-om-strategin/

Repliker

”Replikerna visar på stor enighet om strategin”

SLUTREPLIK DN DEBATT 8/4. Flera av replikerna på min debattartikel var intressanta. Jag försöker här svara på huvuddragen i dem, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Rätta artikel

Jag delar Christofer Fjellners syn på att Sveriges viktigaste roll är att genomföra en framgångsrik omställning som andra länder kan ta efter. Det är själva kärnan i varför initiativet Fossilfritt Sverige finns. Sverige ska visa världen att det går att öka välfärden i ett land genom att bli helt fossilfri.

Däremot innebär det inte att varje åtgärd ska kunna göras av varje enskilt annat land. Tvärtom bör varje land utifrån sina unika naturliga förutsättningar utveckla sin modell av ett fossilfritt samhälle. Därför är det ytterst märkligt att skogslandet Sverige, med marköverskott motsvarande cirka sex Öland, dammsuger marknaden på biodrivmedel. Sverige bör i stället själv producera mera hållbara drivmedel och på sikt även kunna exportera en del av detta till anda länder. 

Införandet av den så kallade bränslebyteslagen (reduktionsplikten) har skapat goda förutsättningar att förädla sidoströmmar från skogsindustrin genom investeringar i bioraffinaderier. Nu krävs ett beslut om att nivån på reduktionen av klimatpåverkan från drivmedlen ska ligga på cirka 50 procent år 2030. Det är den viktigaste åtgärden för att fler ska våga investera i bioraffinaderikapacitet. 

En viktig poäng med att ha höga klimatambitioner när det gäller trafiken är just att utveckla egen produktion av biodrivmedel så att Sverige kan bidra till större andel biodrivmedel på den globala marknaden. Men det gäller också att utveckla smarta transporteffektiva städer som kan påverka stadstrafiken i städer runt om i världen.

Jag framhåller i min artikel att etanol är en oerhört viktig del av lösningen. Den svenska etanolproduktionen är, precis som Lantmännen, OKQ8 och Ford skriver i sin replik, en av de mest hållbara och klimatsmarta i världen. Det viktigaste ur klimatsynpunkt måste vara att etanolen är med och ersätter de fossila drivmedlen så fort som möjligt. Därför skulle en omgående iblandning av 10 procent etanol i all bensin (E10) vara en snabb väg för att minska utsläppen av koldioxid. Däremot är det inte självklart att etanolbilen ska få bonus och ingå i den nya definitionen av ”miljöbil”. Även en dieselbil kan köra på 100 procent förnybart i form av biodiesel men bör inte heller klassas som ”miljöbil”. 

Bonusen bör syfta till att påskynda ett teknikskifte till framför allt elbilar. Däremot är det intressant att undersöka om det ska finnas utrymme för ett bidrag till dem som vill konvertera sin bensinbil till en etanolbil. Då kostnaden bara är cirka 4.000 kronor är det sannolikt den snabbaste vägen för att få fler bilar att köra på E85.

Trots klimatnyttan med biodiesel har Björn Gillberg i sin replik rätt i att det inte är någon större skillnad på biodiesel och fossil diesel när det gäller utsläpp av hälsovådliga utsläpp. Det är dock framför allt i städerna som detta orsakar problem och där finns det andra styrmedel för att förbättra luften. Nu finns det möjlighet för kommunerna att styra bort bilar med hälsovådliga utsläpp från stadskärnorna genom att införa olika miljözoner eller, som i Stockholm, genom att differentiera trängselskatten. Genom medveten styrning behöver inte luftkvalitet i städerna bli sämre utan tvärtom kommer ökad elektrifiering i just städerna att leda till förbättrad stadsluft.

Precis som SJ och Green Cargo tar upp i sin replik är ett fungerande och utbyggt tågsystem en grundbult för att minska utsläppen inom person- och godstransporterna, det gäller naturligtvis även sjöfarten. Detta har jag lyft fram i andra sammanhang men fokuserade i denna artikel av utrymmesskäl på vad som kan göras med själva vägtransporterna. Samspelet mellan de olika transportslagen är av yttersta vikt för att vi ska nå målen.

Sammantaget visar replikerna trots allt på en relativt stor enighet om de grundläggande punkterna i den framlagda strategin vilket underlättar för politiken att ta de nödvändiga besluten.