Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Respektlös argumentation utan kunskaper”

REPLIK. Artikeln från Ulf Danielsson med flera (DN Debatt 21/10) innehåller många missförstånd. Vi måste snabbt avveckla de fossila koldioxidutsläppen samtidigt som vi snarast måste börja använda lagring av koldioxid med bio-CCS. Detta enkla budskap måste vi forskare klara att förmedla till politikerna så att de kan fatta nödvändiga beslut, skriver Anders Lyngfelt, Chalmers.

Ulf Danielsson med flera varnar för att IPCC våldsamt överskattar framtida negativa utsläpp av koldioxid. De har helt rätt i att vi inte kan förlita oss på mycket stora framtida negativa utsläpp av koldioxid och att en snabb avveckling av koldioxid-utsläppen är nödvändig.

Den globala koldioxidbudgeten är snart förbrukad. 1,5 – 2 graders temperaturökning anses motsvara ytterligare utsläpp av 300-900 Gton koldioxid. Detta är mindre än 10-30 år med dagens utsläpp av 35 Gton per år. Det är osannolikt att vi lyckas att avsluta koldioxidutsläppen så snabbt. Därför framstår negativa utsläpp som nödvändiga för att nå klimatmålen.

Artikelförfattarna har rätt i att flera av de metoder för negativa utsläpp som diskuterats är högst tveksamma, men beskrivningen av exempelvis bio-CCS (BECCS) är missvisande och skadlig för klimatarbetet. I bio-CCS fås negativa utsläpp genom att använda biomassa ihop med CCS, alltså koldioxidinfångning och lagring.

I sin iver att hamra in ett viktigt budskap ger artikelförfattarna sig respektlöst ut i ett område där de saknar kunskaper. Som med Trumps utrikespolitiska världsbild är det lätt att se alla missförstånd, men det blir omöjligt att reda ut och förklara dem i en kort replik. Jag väljer att diskutera "oprövad och spekulativ":

CCS är inte oprövad. Sedan 20 år lagras en miljon ton årligen en km under Nordsjöns havsbotten och i dag lagras runt en promille av de globala koldioxidutsläppen. För fem år sen stod solenergin för en promille av totala energitillförseln, men skulle någon då kallat den oprövad? Och de flesta metoder för koldioxidinfångning är tekniskt enkla. Infångning i stor skala gjordes redan på sjuttiotalet för att få koldioxid till oljeutvinning, men stoppades efter upptäckten av billigare koldioxid i berggrunden. Det finns ännu bara ett fåtal anläggningar med CCS i stor skala, inklusive en med bio-CCS, men det beror på att det saknats incitament, inte att tekniken är oprövad.

Debattartikeln bygger på en artikel i Science. Vad säger då författarna till denna? Jo: "Om vi skall vi hålla den globala uppvärmningen under två grader, måste vi avlägsna koldioxid från atmosfären, och vi måste börja omgående" (Citatet är hämtat från norska tidskriften Klima och kontrollerat med Glen Peters).

Tyvärr riskerar artikeln från Ulf Danielsson med flera att hindra att denna viktiga teknik förverkligas. Hos Energimyndigheten är CCS ett lågprioriterat bevakningsområde och det är stor risk att handlingsförlamningen hos svenska politiker fortsätter. Ingen betalar för negativa utsläpp och därför arbetar ingen för bio-CCS. Här krävs ett arbete på EU-nivå för att skapa nödvändiga incitament och en möjlig framtida inkomstkälla för Sverige och våra företag. Sverige är med stora biogena koldioxidutsläpp, 30 Mton/år, ett nyckelland och våra politiska beslut är mycket viktiga.

Vi kan alltså inte förlita oss till framtida stora negativa utsläpp utan måste snabbt avveckla de fossila koldioxidutsläppen samtidigt som vi snarast måste börja använda bio-CCS. Om inte vi forskare klarar att förmedla ett så enkelt budskap till politikerna, hur skall de då kunna fatta nödvändiga beslut?

DN Debatt.21 oktober 2016

Debattartikel

Sju forskare:
”Oansvarigt välja oprövad teknik för att rädda klimatet” 

Repliker

Filip Johnsson, professor Uthålliga energisystem, Chalmers:
”Ologiska slutsatser om negativa utsläpp”

Peter Sylwan, vetenskapsjournalist:
”Nytt sätt att odla kan fånga koldioxid”

Anders Lyngfelt, professor, Energi och miljö, Chalmers:
”Respektlös argumentation utan kunskaper”

Henrik Karlsson, Biorecro:
”Sverige måste börja nu med negativa utsläpp” 

Slutreplik från sju forskare:
”Ansvarslöst fördröja omställningen till fossilfritt” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.