Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-16 08:48

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/risk-att-det-blir-svarare-for-journalister-att-bevaka-terrorism/

Repliker

”Risk att det blir svårare för journalister att bevaka terrorism”

REPLIK DN DEBATT 25/6. Förslaget från Säkerhetspolisens chef Klas Friberg riskerar att kosta mer för det öppna samhället än det smakar, skriver Hanna Nyberg, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp och Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet.

I rapporteringen om IS har inte sällan filmerna och terroristernas propagandamaskin tagits fram i ljuset. Viktig information för alla som kommer i närheten av ungdomar som riskerar att radikaliseras, och inte minst ungdomarna själva. Om själva hanterandet av filmerna blir olagliga, vem kan då kritiskt granska fenomenet?

Att stävja rekrytering till terrorgrupper är en av Säpos viktigaste uppgifter. Som ett led i detta vill nu myndigheten att regeringen förbjuder innehav av de våldsbejakande filmer som till exempel IS använder sig av i propagandasyfte. Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp ser stora risker med ett sådant införande.

Säpo beskriver att IS under Hollywoodliknande former producerar både film och tv-spel i rekryteringssyfte. Dessa fruktansvärda filmer påträffas vid ett stort antal husrannsakningar hos potentiella IS-resenärer. Myndigheten hoppas att om man kriminaliserar själva innehavet av filmerna så ska fler kunna lagföras.

Säpo ger intryck av att terroristlagstiftningen sett likadan ut länge och att det bara är en lagändring som behövs för att Säpo ska kunna lagföra IS-sympatisörer. Vi som följt utvecklingen vet att så inte är fallet. Tvärtom har utredning efter utredning föreslagit lagändringar på området de senaste åren. Många förslag har också lett till lagstiftning.

Journalistförbundet har som försvarare av det fria ordet påpekat att lagstiftningen i vissa fall påverkat journalister och medier negativt. Det är viktigt att journalister kan fortsätta bevaka och rapportera om terrorism. Hur ska medborgare få information om de hemskheter som sker i terrorismens namn annars?

Frågan ställdes på sin spets när regeringen 2017 ville förbjuda självstudier i terrorism. Det var sedan tidigare förbjudet att utbilda andra i terrorism. Men nu ville regeringen alltså förbjuda att en person själv skulle leta upp informationen. Ett gott syfte eftersom ingen vill ha fler terrordåd. Samtidigt var det viktigt för oss på Journalistförbundet att lyfta frågan om hur det går att säkerställa att till exempel journalister och forskare inte träffas av bestämmelsen? Något svar fick vi inte. Och lagändringen trädde i kraft 2018.

Journalistförbundet har nyligen lämnat in ett remissvar angående ett annat förslag. Den här gången handlar det om samröre med terroristorganisationer. Det blev stor uppståndelse när regeringen fick bakläxa på sitt förslag att förbjuda deltagande i terroristorganisationer. Det stred mot grundlagens föreningsfrihet tyckte lagrådet och Morgan Johansson fick backa. Trots debatten om grundlagsstridighet hastar nu regeringen vidare med ett förslag som inte var lika kritiserat – förbud mot samröre.

Samröre innebär att en person för en terroristorganisations räkning tar befattning med vapen eller sprängmedel. Men det kan också handla om mindre allvarliga saker som transportmedel eller kommunikationsutrustning. Återigen lyfte Journalistförbundet ett varningens finger. Vad händer om en journalist utför en sådan gärning? Detta var något som även lagrådet tog upp i slutet av sitt yttrande, men inget som regeringen brytt sig om hittills.

Säpo:s senaste förslag om att förbjuda innehav av terrorpropaganda har såklart, som alltid, ett gott syfte. Samtidigt måste Säpo kunna svara på hur detta förslag är tänkt att fungera i praktiken. Det finns många problem med förslaget, men låt oss lyfta tre:

1 Hur ska propaganda definieras? Att låta en domstol avgöra om en film är propaganda, dokumentär eller sanningsenlig skulle bli både tekniskt snårigt och intrikat. I dag är dessutom definitionen av terrorism i svensk lagstiftning oklar vilket leder till rättsosäkerhet.

2 Reglerna kommer leda till gränsdragningsproblem gentemot journalistisk verksamhet. Journalister måste kunna ta del av terroristernas propaganda för att förstå och kartlägga deras verksamhet. På journalistikens område skulle en kriminalisering av innehav av viss information strida mot grundlagen. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen innehåller bestämmelser om bland annat källskydd och censurförbud som inte går att förena med den typ av regler som Säpo efterfrågar.

3 Frågan är också om effektiviteten som Säpo efterlyser verkligen kommer med den här lagändringen. Att lagföra individer för att äga en våldsbejakande film eller ett tv-spel är något helt annat än att faktiskt lagföra dem för förberedelse till terrorbrott. Det är den typen av brottslighet Säpo bör utreda.

Som journalist måste du komma nära en organisation för att kunna bevaka den. Hur ska våra medlemmar våga röra sig i dessa miljöer om det inte finns garantier för att de är skyddade enligt lag? Varför är det så lätt för regeringen att lyssna till varje önskemål från Säpo men så svårt att stå upp för fri journalistik och informationsfrihet?