Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”S måste våga tänka om”

SLUTREPLIK. Sven Bergenstråhles och Hampus Anderssons invändningar försvagar inte våra ursprungliga argument (DN Debatt 12/8). Däremot visar de på vikten av att hålla isär olika problem. Hyressättningen är en viktig del av bostadspolitiken, men antalet bostäder kommer på lång sikt avgöras av politikerna i Rosenbad, skriver Socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan

Bergenstråhle påpekar i sin replik att genomsnittsinkomsten är lägre i hyresrätter än i bostadsrätter. Detta använder han som motargument till vårt påstående om att hyresregleringen inte bidrar till minskad segregation.

Att boende i hyresrätt har lägre inkomster än boende i bostadsrätt har Bergenstråhle förstås helt rätt i och är inte heller något unikt för Sverige. Dock är sambandet mellan bostadens attraktivitet och personens inkomst fortfarande starkare bland de som bor i hyresrätter än de som bor i bostadsrätter. Detta gäller oavsett nivån på den genomsnittliga inkomsten i respektive boendetyp.

Både Bergenstråhle och Andersson ifrågasätter att en friare prissättning skulle leda till ett kraftigt ökad bostadsbyggande. Andersson har helt rätt i att det närmast råder marknadshyra på nybyggda hyresrätter. Enligt Andersson borde därmed en förändrad hyressättning i det befintliga beståndet inte påverka lönsamheten av att bygga nya hyresrätter.

Detta resonemang är intressant av två anledningar. För det första bygger det på att Andersson tillämpar precis den “ekonomiska abstraktionsmodell” som han anklagar vara alltför simplistisk samtidigt som han implicit erkänner att marknadsmässiga hyror har en positiv effekt på byggandet.

Hyresregleringen dämpar byggandet av framför allt två skäl trots att det råder relativt fri hyressättning på nya lägenheter. För det första saknar bruksvärdeshyrorna i det gamla beståndet marknadsmässigt signalvärde, vilket gör precisa bedömningar av efterfrågan på nya lägenheter osäkra. Detta leder även till osäkerhet kring lönsamheten, vilket i sin tur påverkar incitamenten att bygga negativt. För det andra skapar bruksvärdessystemet ett gap mellan hyrorna i det gamla och det nya beståndet. Detta gap ger det gamla beståndet en konkurrensfördel som dessutom förstärks av att gamla lägenheter ofta är placerade mer attraktivt. Sammantagen minskar även detta incitamenten att bygga nytt.

Vi är aningen besvikna över att bägge debattörerna ägnat så stora delar av sina repliker till just detta med tanke på att våra centrala poänger rörde utnyttjandet av det befintliga beståndet samt effekten på segregation. Bruksvärdessystemets effekt på byggandet står, som vi skrev, för en betydligt mindre del av välfärdsförlusterna än exempelvis det låga resursutnyttjandet.

Vårt budskap är att socialdemokratin måste våga tänka om gällande prissättningen på hyresmarknaden. Den nuvarande utformningen av systemet slår hårt mot de som står utanför, oftast de mest utsatta i samhället. Allt pekar på att den inte lyckas minska segregationen. För att föra debatten framåt behöver vi en pragmatisk syn i frågan och kan inte låta problemformuleringen ägas av borgerliga krafter.

DN Debatt.12 augusti 2016

Debattartikel

Socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan:
”Hyresregleringen minskar inte bostadssegregeringen”

Repliker

Boendeforskaren Sven Bergenstråhle:
”Fel om boende i hyresrätt” 

Hampus Andersson, avgående ordförande för S-studenter Malmö och sociologistudent på University of Oxford:
”Bostadskrisen löses inte med friare hyressättning”

Slutreplik från Socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan:
”S måste våga tänka om” 


Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.