Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”S uppvisar anmärkningsvärd beröringsskräck”

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist kritiserar de borgerliga för att enbart fokusera på medlemskapsfrågan i Nato (DN Debatt 7/11). Vi är eniga om att Sverige behöver fördjupa och utveckla våra militära samarbeten. Men S skyggar från frågan om hur dessa samarbeten påverkar trovärdigheten i vår militära alliansfrihet, skriver centerpartisterna Daniel Bäckström och Kerstin Lundgren.

När vi stärker våra militära samarbeten med USA och andra Nato-länder förändrar det i praktiken vår säkerhetspolitiska situation. Vi befarar att dubbla budskap om säkerhetspolitiska samarbeten kan utvecklas till en säkerhetsrisk, för Sverige och länder i vår närhet.

Wallström och Hultqvist konstaterar att regeringens linje om Sverige som militärt alliansfritt land ligger fast och vidhåller att den svenska säkerhetspolitiken bidrar till att skapa fred och stabilitet i vår del av Europa. Sverige bidrar sedan länge i olika internationella insatser och ska så göra. Samarbetet med Nato är centralt för den svenska Försvarsmaktens operativa förmåga och Centerpartiet är, likt regeringen, övertygad om att Sveriges säkerhet i hög grad är kopplad till hur nära vi kan samarbeta med goda demokratier i vår omvärld, med Norden, EU, FN och Nato. Men likt droppen som urholkar stenen innebär varje fördjupat steg i våra bilaterala samarbeten att trovärdigheten av vår militära alliansfrihet urholkas.

I bred enighet har riksdagen enats om en Försvarsuppgörelse för att stärka det svenska försvaret. Uppgörelsen får dock inte skymma behovet av att tydliggöra vår säkerhetspolitik i en ny tid. För oss handlar det om att skapa tydlighet och trovärdig solidaritet med våra grannar i Baltikum. Vi kan inte bara tala om solidaritet utan också vara beredda att trovärdigt säkerställa den. Vi måste även dra konsekvenser av de senaste årens säkerhetspolitiska utveckling i Europa och dess närområde. Putinregimens aggressiva och revisionistiska politik påverkar vår försvarsplanering och våra säkerhetspolitiska vägval.

I den utredning som alliansregeringen tillsatte 2013 visade ambassadör Bertelman att Sverige knappast kan undgå att identifieras med Nato – utan att få vare sig den effekt av samarbetet eller det solidariska skydd som ett medlemskap skulle innebära. Sedan dess har samarbetet fördjupats ytterligare, inom kort med värdlandsavtalet. Wallström och Hultqvist understryker själva att dessa samarbeten har stor betydelse. De väljer också att markera att den militära alliansfriheten inte ska utvärderas i den studie om våra säkerhetspolitiska samarbeten som nu genomförs. Vi menar att det är olyckligt. Vi kan inte undgå att ställa oss frågan om regeringen är rädda för vilka svar som skulle följa av en sådan analys.

Under hösten tog Centerpartiet beslut om att vi vill att Sverige inleder en process för att söka medlemskap i Nato. I detta arbete bör Sverige eftersträva ett nära samarbete med Finland, med målet att båda länderna kan bli medlemmar samtidigt. Vi vill att Sverige ska arbeta för att Norden ska förklaras vara en kärnvapenfri zon och, likt Norge, sätta villkor som garanterar att ett Nato-medlemskap inte innebär att kärnvapen och stationär utländsk trupp får finnas på svensk mark. Det är naturligt att ett svenskt Nato-medlemskap baseras på bred politisk samsyn.

I Finland utreds just nu frågan om Nato förutsättningslöst. Det är vid en första anblick nästintill komiskt att se hur S viftar bort frågan om en svensk utredning, men lätt att hålla sig för skratt när det handlar om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. För oss är den beröringsskräck som S uppvisar när det gäller att pröva den svenska alliansfriheten anmärkningsvärd.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.