Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Så kan kontorsfastigheter delas mer”

REPLIK. Företrädare för forskning, näringsliv och offentliga organisationer skriver på DN Debatt (30/4) att Sverige lider av dåligt resursutnyttjande. Ett exempel som tas upp är kontor där nyttjandegraden uppskattas till 13 procent. Under den tid vi arbetat med detta har vi hunnit samla på oss ett antal konkreta åtgärdspunkter som skulle hjälpa till att göra nyttjandet av kontor mer hållbart, skriver företrädare för företaget Workaround.

Kommersiella fastigheter och kontor är ekonomiskt-, resursmässigt- och energimässigt en av de största investeringarna som görs i samhället. Även när fastigheterna är färdigställda ska de värmas upp och underhållas vilket även det konsumerar stora resurser. När nyttjandegraden för kontor är 13 procent är något väldigt fel. Nedan presenterar vi ett antal konkreta förslag som vi tror skulle underlätta resursdelning och därigenom förbättra nyttjandegraden för fastigheterna och i förlängningen samhällsekonomin och miljön:

• Förenkla regelverket kring moms. I dag styr ett komplicerat regelverk hur stor andel av verksamheten i en fastighet som får vara momsbefriad utan att detta påverkar möjligheten till återinvesteringar i kontinuerliga fastighetsförbättringar. Detta medför inte bara att många aktörer drar sig för att hyra ut till verksamheter som ej är momspliktiga utan även till en ökad oro kring uthyrningen som sådan. Varför inte bara ta bort regeln som gör momsbefriade verksamheter till paria för den uthyrande parten?

• Ta bort instängningsklausuler kring uppsägningstider. Vid uthyrning i över 9 månader är uppsägningstiden 9 månader för båda parter. Detta leder till ofrivilliga vakanser och onödiga kostnader. Bättre vore att göra om lagstiftningen så att man kan avtala om kortare uppsägningstid, särskilt vid volymmässigt mindre uthyrningar.

• Gör det möjligt att avtala bort besittningsskyddet vid mindre uthyrningar. Det besittningsskydd som i normalfallet börjar gälla efter 9 månader ska särskilt avtalas bort i ett separat avtal som bara gäller på vissa villkor, annars börjar det gälla per automatik. Gör det enklare att avtala bort detta vid andrahandsuthyrningar så att de som hyr ut överbliven yta slipper oroa sig för framtida tvister med hyresgästerna.

• Underlätta för människor som vill skippa ohållbart resande. Idag spenderar anställda ofta timmar i bilköer eller på överfulla tunnelbanor för att komma till jobbet, att sitta hemma eller på ett oergonomiskt kafé är inte någon optimal lösning. Vi skulle vilja se att arbetsgivare tar sitt ansvar och skaffar sig lokala, funktionellt fullgoda alternativ som gör det möjligt för anställda att arbeta effektivt i sin egen närmiljö.

• Låt det offentliga gå i bräschen för ökat resursutnyttjande. Vi vet att många offentliga lokaler såsom skolor och bibliotek ofta står tomma men att aktörerna är oroliga för att uthyrning av dessa skulle utgöra otillbörlig konkurrens med privata aktörer. Vi tror att detta är ett väsentligt mindre problem än att lokalerna bara står. Här skulle man genom att exempelvis upphandla en aktör som bidrar till lokalens utnyttjande enkelt kunna göra en insats för ökad nyttjandegrad. Dessutom skulle en sådan policy gynna lokalt företagande och innovation.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter med IVA och andra som är intresserade av att försöka lösa problemet. När våra kontor bara används till 13 procent har vi inte råd att vänta.

DN Debatt.30 april 2016

Debattartikel

Företrädare för näringsliv, forskning och myndigheter:
”Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet”

Repliker

Kristina Jonäng (C), regionråd, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd:
”Resurseffektivitet kräver mer av regional logik”

Företrädare för företaget Workaround:
”Så kan kontorsfastigheter delas mer”


Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.