Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Samarbete bygger en stark primärvård”

REPLIK DN DEBATT 11/8. Flera intressanta förslag förs fram i artikeln om hur en stark primärvård ska byggas. Däremot vänder vi oss emot ett ensidigt fokus på att läkarna bär upp primärvården, vilket varken stöds av forskning eller utvärderingar, skriver sju forskare och praktiker.

Den forskning som artikelförfattarna refererar till har några år på nacken, och mycket har hänt sedan dess. Vårt pågående forskningsprojekt visar tydligt att ett ökat samarbete över professionsgränserna kan bidra till innovativa organisatoriska lösningar som ökar patientvärdet. Vi menar att teamarbete och andra professioners betydelse i primärvården måste markeras (Kjellström et al. 2017).

För många vårdcentraler är en fördubbling av patientbesök under de senaste åren en realitet. För att hantera den ökade tillströmningen av patienter med allt komplexare behov och därigenom högre arbetsbelastning för personalen krävs innovativa lösningar, särskilt vid läkarbrist.

Inom primärvården är den främsta resursen personalens expertis och kapacitet att lösa problem. Svensk primärvård har fördelen av att bemannas av olika professioner, där olikheter i perspektiv och kunskap är en bra grogrund för utveckling. Ett gränsöverskridande professionsarbete utmanar och ”stör” rutiner samt skapar möjligheter att tänka och handla annorlunda. Resultatet av vår studie visar att professionella och organisatoriska mellanrum som påverkar patienter negativt kan undvikas genom ökat samarbete över professionsgränser (Avby et al, kommande).

Hur primärvården organiseras påverkar arbetets villkor och arbetsmiljö, men kan även ge förutsättningar för utveckling, innovation och professionalism. Idag behövs mer omfattande förändringar för att bygga en stark primärvård. För att lyckas inom primärvården föreslår vi ett perspektivskifte från läkarfokus till teamfokus. Dessutom behövs ett ledarskap som värdesätter och stödjer all personals lärande samt har en pro-innovativ attityd.

I vårt material ser vi hur vårdcentralerna skapar innovativa organisatoriska lösningar för att kunna ta hand om de ökade patientbehoven. Exempelvis drop-in enheter som minskar det administrativa arbetet och ökar patientvärdet eftersom patienter tas omhand när de har behov. Sårvårdsteam och rehabteam skapar en värdefull kontinuitet för patienter. Ökad tillgänglighet skapas genom att första besök går till andra professioner än läkare, till exempel fysioterapeut eller sjuksköterska. Detta upplevs positivt av patienter och personal, samtidigt som det är resurseffektivt.

Genom rätt använd kompetens ökade patientflödet och resulterade i sparade pengar eftersom andra professioner kostar mindre än läkare. Kontentan blev att mindre kostsamma professioner successivt utförde mer sofistikerade uppgifter. Detta gällde all personal, från vårdadministratörer till undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Det är vanligt att patienter söker för upplevd psykosocial ohälsa, arbetsplatsrelaterad stress och livsstilsproblematik. Då är det många gånger bäst att initialt träffa en psykolog eller kurator för att snabbt börja med behandling och föra tillbaka ansvaret till den enskilde. Läkare som första instans kan vara kontraproduktivt, istället involveras läkare i teamarbetet i nästa steg. Beskrivna lösningar innebär att nya arbetssätt skapas runt patienter med närhet och samarbete mellan professioner. Att använda triage visar Karin Samssons avhandling (2016) leder till en effektiv vårdkedja med högre kvalitet (se även Vårdanalys 2012).

Sammanfattningsvis blir vinsterna med perspektivskiftet en förbättrad patientservice och intressantare och roligare jobb med ökad professionalism!

DN Debatt.11 augusti 2017

Debattartikel

Göran Sjönell och Mikael Stolt, specialister i allmänmedicin:

”Svensk primärvård kan snabbt bli fullbemannad”

Repliker

Stefan Jutterdal, Förbundsordförande Fysioterapeuterna:

”Det sista vi behöver är att ställa olika professioner mot varandra”

Sju forskare och praktiker:

"Samarbete bygger en stark primärvård"

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.