Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Samarbetet bygger på majoritetsbeslut i riksdagen”

REPLIK. Utredningen av de juridiska förutsättningarna för ett fördjupat samarbete med Finland görs bland annat med tanke på utnyttjande av varandras infrastruktur. Att som Allan Widman spekulativt antyda meningsskiljaktigheter mellan utrikesdepartementet och försvarsdepartementet är helt taget ur luften (DN Debatt 12/12), skriver Peter Hultqvist (S), försvarsminister.

Den regering jag företräder har visat en närmast unik öppenhet vad gäller inriktningen på Sveriges olika internationella samarbeten. Det finns ingen dold eller hemlig agenda. Det genomförs heller ingen grundlagsutredning som Liberalerna påstår. När Liberalerna nu försöker sprida felaktigheter om regeringens agerande så är det inte i linje med Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska intressen. Regeringen följer den linje som cirka 70 procent av riksdagens ledamöter ställt sig bakom i en bred försvarsuppgörelse. Liberalerna har ställt sig vid sidan om detta arbete.

Regeringens agerande grundar sig på försvarsbeslutet som riksdagen antog i juni i år. Det utgår i stora delar från de ståndpunkter som togs fram av försvarsberedningen i sitt avslutade arbete våren 2014. Inriktningen är tydlig att Sverige ska fördjupa sina försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten inom Norden, Nato:s partnerskap, stärka den transatlantiska länken till USA, fördjupa relationen med de baltiska länderna och arbeta för att stärka säkerheten kring Östersjön. Ett avtal om samarbete med Polen har slutits. Vi arbetar nu med ett fördjupande avtal med Danmark.

Relationen till Finland intar dock en särställning. Förutom en lång rad konkreta samarbeten som sträcker sig från övningsverksamhet, användande av varandras infrastruktur, utbyte av personal, säker kommunikation och informationsutbyte så sträcker det sig även längre än till enbart fredstida förhållanden. Vi förbereder hur vi ska agera i händelse av konflikt eller kris. Däremot finns inga förhandsförpliktelser. Men vi skapar en viktig förberedelse och fattar eventuella beslut när det är nödvändigt. Om detta har både den svenska och finska regeringen varit tydlig.

På samma sätt har vi varit tydliga med att de juridiska förutsättningarna för detta fördjupade samarbete ska utredas bland annat med tanke på utnyttjande av varandras infrastruktur. Det är syftet med den utredning som Liberalerna nu i konspiratorisk och felaktig anda försöker beskriva som en grundlagsutredning och dold Nato- utredning. Att det svensk-finska samarbetet är utgångspunkten framgår av direktivet. Att här som Widman spekulativt antyda meningsskiljaktigheter mellan utrikesdepartementet och försvarsdepartementet är helt taget ur luften.

Allt vi nu gör när det gäller samarbete med andra syftar till skapa fred och stabilitet. I stort sett aldrig berörs detta perspektiv i Liberalernas sätt att resonera. Här har Liberalerna en hemläxa att göra. Men om en kris av något slag blir ett faktum i vårt närområde så har kanaler skapats som underlättar både Sveriges och de andra ländernas agerande. Vad som sker i en kris och vilka medel som då ska användas kan vi först ta ställning till då. Nu skapar vi med den militära alliansfriheten som grund handlingsfrihet inför sådana situationer. Den solidaritetsförklaring vi gjort inom ramen EU gäller självfallet och därför är våra fredstida samarbeten viktiga och har en bäring på hur vi hanterar kriser. Det finns ett allvar bakom det arbete regeringen nu utför för att verkställa riksdagens beslut.

DN Debatt. 12 december 2015

Debattartikel
Allan Widman (L), försvarsutskottets ordförande:
”Försök inte smyginföra förbund med Finland” 

Repliker
Peter Hultqvist (S), försvarsminister:
”Samarbetet bygger på majoritetsbeslut i riksdagen” 
Slutreplik från Allan Widman (L):
”Nato-debatten alltmer besvärande för S” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.