Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Satsa på fler allmänläkare för en jämlik vård”

Samhället borde garantera alla invånare en egen allmänläkare med uppgift att försvara den enskilde patientens rätt till god vård och därmed minska ojämlikheter i hälso- och sjukvården. Sverige är dag världens sjukhusläkartätaste land och är samtidigt det glesaste vad gäller allmänläkare. Vi har också de längsta vårdköerna i OECD.

Allmänläkare i Sverige tar emot 15 miljoner patientbesök per år. Det motsvarar 1,5 besök per invånare och år, vilket utgör hälften av det totala antalet läkarbesök i Sverige.

Allmänläkarna har en mycket bred kontaktyta mot befolkningen. Under 1 år har 50 procent av befolkningen träffat en allmänläkare vid minst 1 tillfälle. Inom loppet av 3–4 år träffar allmänläkaren i en väl fungerande primärvård upp mot 90 procent av befolkningen i ett personligt möte i ett slutet rum. De allra flesta av dessa besök, 80–90 procent, klaras av inom allmänmedicinen utan att involvera andra specialiteter, förutom medicinsk service. En stor majoritet av befolkningen har kontakt med vården endast via primärvården. En mindre del av befolkningen har kontakt med slutenvården och då oftast episodiskt.

Det här gör att primärvården och allmänläkarna har en särställning för att förverkliga en jämlik vård. Allmänläkaren är vårdens naturliga kontinuitetsbärare. Hälsans bestämningsfaktorer ligger till stor del utanför sjukvården, men det är vårdens uppgift enligt alla etiska och politiska värderingar att så långt möjligt kompensera för de negativa hälsoeffekter som följer av socioekonomiska skillnader, språkliga och kulturella barriärer och nedsatt autonomi. Allmänläkarna har också en nyckelfunktion för tillgänglighet, kontinuitet, tillit och delaktighet i vården. Allmänläkaren ska vara främst ansvarig och samordnare av vården för kroniskt sjuka och multisjuka.

I Sverige i dag finns 430.000 arbetslösa, 225.000 fattigpensionärer och totalt 1.913.000 pensionärer samt 1.600.000 utrikes födda (SCB). En stor del av dessa människor har begränsade möjligheter att få jämlik vård på lika villkor. För dem är det avgörande att ha en lättillgänglig fast personlig kontakt med en allmänläkare, för att få en vård efter sina behov.

Allmänläkarna är tack vare av den breda kontaktytan med befolkningen och den relation som skapas över tid med personliga besök också en viktig aktör i preventionen av sjukdom och ohälsa. Därmed spelar allmänmedicinen en viktig roll i folkhälsoarbetet.

Därför måste vårdens struktur ändras och antalet allmänläkare fördubblas inom 10 år.

DN Debatt.16 juli 2017

Debattartikel

Läkare och patientrepresentanter larmar:

”Jämna ut skillnaderna i den ojämlika cancervården”

Repliker

Jonas Sjögreen, allmänläkare, Västerås

"Satsa på fler allmänläkare för en jämlik vård"

Karin Rågsjö, Vårdpolitisk talesperson Vänsterpartiet:

"Regeringen bör tillsätta en utredning" 

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.