”Satsning på fortbildning räcker inte” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Satsning på fortbildning räcker inte”

REPLIK. Gunilla Molloy och Barbro Westlund har rätt i att Lärarnas riksförbund i vår uppmärksammade rapport inte tydligt definierade betydelsen av ”kan läsa”, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund.

I Lärarnas riksförbunds rapport ”Elevernas läsförmåga i grundskolan” (2014) påtalas att läsförståelsestrategier är ett område som relativt nyligen uppmärksammats i forskningen. Det är därför välgörande att vår rapport bidragit till mer forskning kring ämnesdidaktiken i lässtrategier. Läsforskarna Gunilla Molloy och Barbro Westlund genomför en sådan ämnesdidaktisk forskningsstudie nu, med utgångspunkt i Lärarnas riksförbunds rapport, och skriver på DN Debatt den 4 augusti artikeln ”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse”. Vi vill ge dem rätt i att Lärarnas riksförbund i vår uppmärksammade rapport inte tydligt definierade betydelsen av ”kan läsa”. Att begrepp tolkas olika är ett problem och därför är det utmärkt att forskningen tydliggör detta. Ett vetenskapligt arbete ställer självklart högre krav på vetenskaplig pregnans och det är mycket glädjande att läsforskarna nu fördjupat vår rapport.

Att kunna läsa med flyt och förståelse i alla ämnen öppnar dörrar för förändring av resultaten där resultaten för svenska elever i olika undersökningar, som exempelvis Pisa, varit alarmerande. Grunderna i läsförståelse behöver vara stabila från tiden på låg- och mellanstadiet, men lässtrategierna behöver fortsätta övas och förfinas också rent ämnesspecifikt under högstadie- och gymnasietiden.

För att kunna genomföra detta behövs fortbildning för lärare. Denna måste vara väl grundad i forskningen. Det är oroande att initiativet till fortbildning ofta ligger på lärarna själva och att fortbildningen ofta får göras på lärarnas fritid eftersom det inte prioriteras av arbetsgivaren. Arbetsgivarna måste se till att det finns förutsättningar för fortbildningsinsatser inom lässtrategier för lärare från låg- och mellanstadiet till högstadiet och gymnasiet. Det är av yttersta vikt att detta planeras in för det nya läsåret som nu snart börjar. Lärarnas riksförbund anser ytterst att det borde vara ett nationellt intresse att se till att fortbildning kan ske. Erfarenheterna från den nationella satsningen Läslyftet har varit goda för dem som fått ta del av satsningen, men ytterligare satsningar behövs. Läslyftet behöver också utvecklas för att ge stöd för lärare i olika ämnen.

Lärarnas riksförbund delar artikelförfattarnas åsikter om:

• Att lärare på högstadiet, och inte bara svensklärare, behöver fortbildning och stöd i hur undervisning i strategier för ämnesspecifik läsförståelse kan ske.

• Att det är orimligt att ansvaret för fortbildning i dag ligger på individnivå och på den enskilda lärarens ork att skaffa sig den på fritiden.

• Att rektorer och kommunsansvariga uppmanas till satsningar för att höja läsförståelsen för alla elever.

Men det räcker inte med fortbildningsinsatser som punktinsatser. Lärarnas riksförbund anser att metodikutbildningen på lärarutbildningarna behöver förstärkas. Det är dessutom nödvändigt att ge den avslutande praktiken inriktad på ämnen ett rejält utrymme. I mötet under praktiken mellan lärarstudent och lärare med yrkeserfarenhet delas och överförs erfarenheter som har stort värde för svensk skola och Sveriges elever.

DN Debatt.4 augusti 2016

Debattartikeln
Läsforskarna Gunilla Molloy och Barbro Westlund:
”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse” 

Repliker
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund:
”Satsning på fortbildning räcker inte” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.