Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Självklart behövs fler yrkesgrupper”

SLUTREPLIK. Vi hävdar inte att psykologisk behandling bara kan ges av psykologer, skriver representanter för Sveriges kliniska psykologers förening.

Under året har medier rapporterat om stora kunskaps- och patientsäkerhetsbrister gällande psykisk ohälsa inom primärvården. Ett återkommande tema har varit den skriande bristen på psykologer. Mellan 30 och 60 procent av landets vårdcentraler saknar (beroende på var man bor) helt tillgång till psykolog. Enligt Socialstyrelsen uppger drygt hälften av Sveriges vårdcentraler att de är i behov av att utveckla rutiner eller program för behandling av ångest, depression och stress. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att många den senaste tiden reagerat på att man som patient inte är garanterad att träffa psykolog på vårdcentralen, på samma sätt som man får träffa sjuksköterska eller läkare.

Vår debattartikel är inte ”grovt missvisande”. Samtliga fakta i artikeln är styrkta. Vi skriver inte i artikeln att psykologisk behandling bara kan ges av psykologer. Vidare är vi helt eniga med Erkers och Klingström om att andra yrkesgrupper jämte psykologer också behövs i primärvården. Yrken som psykoterapeuter och arbetsterapeuter fyller viktiga funktioner. Precis som Erkers och Klingström påpekar så fyller socionomer en oumbärlig roll i att säkerställa en psykosocialt ordnad situation för primärvårdens patienter.

De vanligaste hälsoproblemen som patienter med psykisk ohälsa söker för på vårdcentralerna handlar inte om tillfälliga livskriser utan om symtom som, om de skulle utredas systematiskt, skulle resultera i en diagnos. Forskning visar att depression och generaliserat ångestsyndrom (GAD) är mycket vanligt förekommande specifikt inom primärvården, även om vården i dag har svårt att fånga upp dessa funktionsnedsättande tillstånd. Att på ett nationellt plan säkerställa att en stor mängd patienter får tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling är ur ett folkhälsoperspektiv en grannlaga, men viktig uppgift. Ett första centralt steg att tackla denna utmaning vore därför att alla primärvårdspatienter ska ha rätt att få att träffa personal med djupgående kunskaper inom diagnostik, utredning och behandling för psykisk ohälsa. Legitimerade psykologer är den yrkesgrupp som innehar den utbildning och helhetskompetens för att kunna ombesörja alla dessa viktiga delkomponenter.

Vår huvudpoäng i debattartikeln är att primärvården saknar nationella avtal som åligger dem att erbjuda psykolog, på samma sätt som man är skyldig att erbjuda vård hos läkare eller sjuksköterska. Vi är inte eniga med Erkers och Klingström, som skriver att vårt förslag inte sätter patientnyttan i centrum. Att säkerställa att alla patienter med psykisk ohälsa inom primärvården får tillgång till utredning och behandling hos psykolog inom ramen för vårdgarantin skulle, enligt vår bedömning, tvärtemot troligen innebära en stor lättnad för var tredje patient som dagligen söker för ångest och depression på landets alla vårdcentraler.

DN Debatt.15 juli 2016

Debattartikeln
Sveriges kliniska psykologers förening:
”Inför nationell vårdgaranti för behandling hos psykolog” 

Repliker
Sveriges kliniska psykologers förening:
”Självklart behövs fler yrkesgrupper”
Representanter för Akademikerförbundet SSR:
”En grovt missvisande bild” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.