Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-17 16:48

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/sjukvardsforsakringar-hor-inte-hemma-i-den-svenska-valfardsmodellen/

Repliker

”Sjukvårdsförsäkringar hör inte hemma i den svenska välfärdsmodellen”

SLUTREPLIK DN DEBATT 6/9. Den snabba framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar är oförenlig med den svenska välfärdsmodellen. Det är ingen åsikt. Det är inget illasinnat utfall mot branschorganisationen Svensk försäkring, utan ett torrt konstaterande grundat på vad begreppet den svenska välfärdsmodellen faktiskt betyder, skriver ekonomihistorikern John Lapidus.

Vad betyder den svenska välfärdsmodellen? Dess mest utmärkande drag är, enligt forskningen, den offentliga driften och finansieringen av centrala välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg.

Privatiseringen av välfärdens drift var således ett avsteg från modellen. Privatiseringen av finansieringen, i synnerhet sjukvårdsförsäkringar, är den absoluta motsatsen till den svenska välfärdsmodellens principer.

En annan definition är att den svenska välfärdsmodellen är den vi råkar ha i Sverige just för tillfället. Begreppet kan då betyda precis vad som helst. För privatiseringsförespråkare är en sådan definition alldeles utmärkt, för då kan man hänvisa till den populära svenska välfärdsmodellen vad man än företar sig.

Eva Erlandsson gör en poäng av försäkringarnas begränsade ekonomiska betydelse och av att de ”inte omfattar akutvård och vård i livets slutskede”. Betyder det att Erlandsson hoppas att branschen slutar växa monetärt och medicinskt? Betyder det att Svensk Försäkring slår sig till ro med vad man hittills åstadkommit?

I Spanien, där utvecklingen gått ett steg längre, har branschen lyckats öka täckningsgraden för sjukvårdsförsäkringarna. Där har försäkringstagarna egna ambulanser.

Naturligtvis inte. Svensk försäkring vill att marknaden växer så det knakar och publicerar med stolthet kvartalsvisa bevis för att så är fallet. Snart börjar man propagera för att försäkringarna även ska innefatta akutvård. I Sverige har vi redan en så kallad cancervårdsförsäkring och i Spanien, där utvecklingen gått ett steg längre, har branschen lyckats öka täckningsgraden för sjukvårdsförsäkringarna. Där har försäkringstagarna egna ambulanser. Där gäller inte 112 för alla medborgare, utan olika akutnummer beroende på vilket försäkringsbolag som anlitas.

I linje med ovanstående motarbetar Svensk Försäkring varje försök att bromsa försäkringarnas framfart. Här nämnde jag att man nyligen fick Skatteverket att, på obefintlig grund och utan att konsultera någon annan än försäkringsindustrin, omtolka lagen om förmånsbeskattning till bolagens fördel. Men här kan också nämnas att Svensk Försäkring helst vill ha total skattefrihet för arbetstagare och arbetsgivare, det vill säga ännu större skattebortfall och en sjukvårdssektor i än högre grad kopplad till relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Svensk försäkring vill ha en annan modell och har redan kommit en bra bit i önskad riktning. För varje dag, för varje ny försäkringstagare, tar vi ytterligare steg bort från den svenska välfärdsmodellen.

Svensk försäkring vill ha en annan modell och det är helt i sin ordning. Det finns olika åsikter och olika intressen, olika människosyner och olika filosofier. Men det vore klädsamt att sluta låtsas att man försvarar den svenska välfärdsmodellen.