Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Skogen i nordväst är annorlunda”

SLUTREPLIK. Reaktionerna på nyheten om Skogsstyrelsens paus för inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige (DN Debatt 10/3) har varit starka. Så starka att huvudbudskapet kommit bort: Ökad kunskap och nya, bättre arbetssätt behöver snabbt utvecklas kring skogar med höga naturvärden i nordvästra Sverige, skriver generaldirektör Herman Sundqvist.

Konceptet att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper är som helhet både genomtänkt och lyckat. Jag är övertygad om att man i en framtid kommer att se tillbaka på nyckelbiotopsinventeringen som en både framsynt och viktig del i strävan att uppfylla skogspolitikens jämställda mål. Det är också därför Skogsstyrelsen fortsätter att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper i övriga delar av Sverige.

Skogen i nordvästra Sverige skiljer sig från övriga delar i landet. Den har en annan historik och förekomsten av gammal skog är relativt stor. Metodiken för nyckelbiotoper är därför svårare att tillämpa med god säkerhet i detta område.

Den omfattande kritiken mot Skogsstyrelsens beslut har främst riktats mot befarade konsekvenser av själva pausen, att skogar med höga naturvärden riskerar att avverkas. Begränsad kritik har riktats mot beskrivningen att inventeringsmetoden ursprungligen utvecklades för förhållanden i andra delar av landet och därför brister i nordväst. Tvärtom har många kritiker indirekt bekräftat svårigheterna att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper i området.

Mot bakgrund av den omfattande kritiken är det viktigt att påminna om att Skogsstyrelsens arbete med rådgivning, lagtillsyn och områdesskydd i nordvästra Sverige kommer att fortsätta som vanligt. I linje med den av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen nyligen beslutade nationella strategin för formellt skydd av skogsmark kommer dessutom andelen skogar som skyddas i nordvästra Sverige att öka. Redan identifierade och avgränsade nyckelbiotoper i området påverkas inte av pausen.

Den beslutade pausen lägger ett stort ansvar på skogsbrukets aktörer, som måste visa att de undantar skogar med höga naturvärden från skogsbruk. Jag uppmanar därför skogsbruket att öppet redovisa hur de tänker agera för att undanta dessa skogar från avverkning. Skogsstyrelsen kommer mot bakgrund av debatten tillsammans med forskare att ha utvecklingen i området under särskild uppsikt samt noggrant och öppet både följa och redovisa utvecklingen.

I går torsdag möttes deltagarna i den samverkansprocess som myndigheten initierat för att arbeta med nyckelbiotopsfrågan. I samverkansprocessen är representanter från miljörörelsen, forskningen, myndigheter och skogsbruket inbjudna. Jag hoppas verkligen att parterna trots turbulensen kring Skogsstyrelsens beslut vill fortsätta bidra i det viktiga arbetet att utveckla kunskap och bättre arbetssätt för avvägningar kring skogar med höga naturvärden i nordvästra Sverige. Inte minst miljörörelsen med sitt engagemang och kunnande är viktig i det arbetet.

DN Debatt. 10 mars 2017

Debattartikeln
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
”Vi pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordväst”

Repliker
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen:
”Ett av de största sveken mot mot naturvården vi sett i Sverige”

Slutreplik från Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen:
”Skogen i nordväst är annorlunda”

 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.