Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Små steg åt fel håll hjälper inte”

Hyresbostäder ger ett stabilt kassaflöde och är en långsiktigt mycket god affär. Flera av utredningens förslag skulle innebära att Sverige skulle gå i fel riktning, skriver Vänsterpartiet i svar till Långtidsutredningen (26/5).

Långtidsutredningen presenterar på DN Debatt ett antal förslag för en förändrad bostadsmarknad (26/5). Det påstås att det inte finns politiska förutsättningar för radikala förändringar utan att man i stället bör ta många små steg. Dessvärre innebär en del av förslagen att Sverige skulle gå i fel riktning.

Det mest uppenbara är de steg utredningen vill ta i riktning mot marknadshyror. Det kollektiva hyressättningssystemet finns främst till som ett konsumentskydd vars syfte är att ingen hyresgäst ska behöva betala oskälig hyra. Utredarna menar att mot den bakgrunden är en investering i hyresfastigheter olönsam och osäker vilket i sin tur leder till att det i dag byggs för få hyresrätter.

Förutom att Vänsterpartiet kraftigt ifrågasätter om investerares vinst på hyresrätter ska åtnjuta en så ansenlig del av rapportförfattarnas intresse, så stämmer det inte. Hyresbostäder ger ett stabilt kassaflöde och är en långsiktigt mycket god affär. Totalavkastningen hos hyresbostadsaktörer ligger i snitt på hela sju procent årligen (IPD). Dagens bruksvärdesmodell gör att hyrorna aldrig faller. Tvärtemot vad utredningen hävdar ger det god förutsägbarhet i investeringen. Föreställningen om att hyresgäster överkonsumerar bostadsyta är dessutom helt felaktig. I själva verket är hyresgäster mer trångbodda än de som bor i bostadsrätt och hus.

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen skulle ett slopande av den svenska hyresförhandlingsmodellen innebära en genomsnittlig höjning av hyrorna i Stockholms stad med 63 procent. Det är en enorm förmögenhetsöverföring från hyresgäster till fastighetsägare som inte alls behöver garantera ett ökat bostadsbyggande. Tvärtom skulle fastighetsägarna tjäna på att upprätthålla bostadsbristen i det läget.

I dag finns redan en möjlighet till avsteg ifrån bruksvärdesprincipen genom så kallad presumtionshyra. Utredningen menar att det inte är tillräckligt. Men under perioden 2009-2012 förhandlades presumtionshyror i 32 procent av nybyggnationen. Det är en hög andel. Nyproduktionshyrorna beräknas ligga cirka 70 procent över hyrorna i hela bostadsbeståndet sedan presumtionssystemet sattes i bruk 2009. Så problemet är knappast att det inte går att bygga dyrt. Problemet är att det inte byggs för normalinkomsttagare. Dessutom är det väldigt få byggherrar som efterfrågar en friare hyressättning. De pekar snarare på att höga produktionskostnader och att kommunernas markpolitik står i vägen för ett ökat bostadsbyggande.

Vänsterpartiet ser trots allt att utredningen också lyfter viktiga problem med dagens bostadsmarknad. De orättvisa skattereglerna mellan ägt och hyrt boende som ger hyresrätten stora nackdelar är ett viktigt exempel. Vi menar att staten därför behöver gå in med stora satsningar på hyresrätterna för att utjämna skillnaderna. Investeringsstödet till byggande av hyresrätter som regeringen sjösatt är därför ett bra steg på vägen, men det behövs också ett upprustningsstöd för att kunna renovera och energieffektivisera miljonprogrammens bostäder utan att hyrorna blir så höga att människor tvingas flytta.

Också i fråga om kommunernas ansvar finns det bra synpunkter från utredningen. I Stockholms län är det till exempel ett stort problem att byggandet av hyresrätter är ojämnt fördelat mellan länets kommuner. Det är inte rimligt att en rik kommun som Danderyd inte har byggt en enda hyresrätt på fem år. Därför välkomnar Vänsterpartiet förslaget om att skärpa kraven på kommunerna att planera för byggande som vänder sig till människor i alla inkomstgrupper. Alla kommuner behöver dra sitt strå till stacken. Att straffa låg- och normalinkomsttagare genom chockhöjda hyror är däremot inte en väg framåt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.