Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-16 08:35

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/stor-arbetskraftsinvandring-skapar-ett-tryck-nedat-pa-loner-och-villkor/

Repliker

”Stor arbetskraftsinvandring skapar ett tryck nedåt på löner och villkor”

SLUTREPLIK DN DEBATT 24/6. Migration kan ha både positiva och negativa effekter, beroende på hur väl integrationen fungerar. I dag fungerar den tyvärr inte tillräckligt väl för att Sverige ska kunna ha så stor invandring som Timbro förespråkar, skriver Daniel Färm, Tiden.

Caspian Rehbinder och Karin Svanborg-Sjövall från högerliberala tankesmedjan Timbro reagerar starkt på tanken att arbetskraftsinvandringen till Sverige bör begränsas starkt så länge som vi har många arbetslösa i Sverige. Reaktionen tydliggör en av de två huvudsakliga konfliktlinjerna i migrationsfrågorna: mellan höger och vänster i synen på arbetstagarnas villkor. I denna företräder Timbro sina grundfinansiärer: arbetsgivarintresset.

Som så ofta slarvar också dessa högerliberala debattörer med att berätta om de centrala intressekonflikter som präglar migrationsfrågorna. Låt oss skingra Timbros dimridåer, och synliggöra de verkliga intressekonflikterna i synen på hur migration påverkar löner och jämlikhetssträvanden i ett samhälle.

1 Rehbinder och Svanborg-Sjövall påstår felaktigt att jag vill stoppa arbetskraftsinvandringen helt. Det kommer också framöver att finnas utrymme för viss begränsad arbetskraftsinvandring till ett antal mer kvalificerade bristyrken där det annars riskerar att uppstå flaskhalsproblem som dämpar tillväxten.

2 Många forskare och fackliga pekar på att omfattande arbetskraftsinvandring kan dämpa löneutvecklingen. Det framgår bland annat av den artikel som Timbroföreträdarna själva länkade till – för den som orkade läsa hela. Problemet är inte några IT-tekniker som kommer till Sverige för att arbeta i några år. Problemet är att Timbro och andra högerliberala debattörer puttar dessa framför sig för att dölja att man egentligen vill ha en kraftig ökning av mer okvalificerad arbetskraft. Jobb som inte kräver en specifikt kvalificerad utbildning ska i första hand gå till arbetslösa som redan bor i Sverige.

3 Timbro skriver att ”antalet invandrare är inte tillräckligt många för att orsaka någon utbudschock”. Men det är just alla de som redan har invandrat till Sverige som inte ska hamna i utanförskap för att arbetsgivare hellre tar in annan arbetskraft utifrån – om det går att lösa matchningsmässigt. Kommentaren är ändå ett erkännande av att Timbro är medvetna om hur arbetsmarknaden fungerar: med ett stort utbud sänks priset på arbete. Det behöver inte handla om en chock, men det skapar ett tryck nedåt på löner och villkor.

4 En stor andel av de som kommer till Sverige börjar jobba i branscher som präglas av låga löner och otrygga anställningsvillkor: hotell och restaurang, handeln, lokalvård, transport samt vård och omsorg. Där uppstår ofta en ren låglönekonkurrens, och utländsk arbetskraft utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

5 Arbetskraftsinvandringen till Sverige har ökat kraftigt de senaste åren: från cirka 13.000 för fem år sedan till över 21.000 förra året. Årets arbetskraftsinvandring ser ut att bli den högsta på årtionden. Samtidigt är arbetslösheten bland utrikes födda i Sverige betydligt högre (15,4 procent) än bland inrikes födda (3,8 procent). Av alla arbetslösa har andelen utrikes födda ökat från 11 procent 2004 till över 48 procent i dag. Det är den stora klyftan på svensk arbetsmarknad i dag. En ökad arbetskraftsinvandring bidrar knappast till att lösa deras problem.

6 Många arbetskraftsinvandrare är bärplockare. Journalisten Mats Wingborg har förtjänstfullt visat att det ofta handlar om svårt utnyttjande av människor som i en utsatt situation. Skrupellösa företag tjänar stora pengar på att fattiga människor sliter i de svenska skogarna – och ofta luras på sin lön.

7 En ökad invandring till Sverige behöver bygga på att alla som kommer hit får jobb med schysta löner och villkor. I detta är starka fackföreningar helt avgörande. Fler av de som kommer hit behöver gå med i facket (självfallet frivilligt, ingen har påstått något annat), och ta jobb som omfattas av kollektivavtal. Tyvärr har Timbro under många år underminerat fackförbundens ställning och därigenom den svenska modellen.

Den stora svagheten med Rehbinder och Svanborg-Sjövalls svar är dock att de vägrar att se helheten. Jag ägnade en (1) mening åt arbetskraftsinvandring. Timbro svarar med en hel replik, men ”glömmer” dock att kommentera hur invandringen i stort – alltså även asyl- och anhöriginvandringen – påverkar löner och villkor i Sverige. 

Återigen: migration kan ha både positiva och negativa effekter, beroende på hur väl integrationen fungerar. I dag fungerar den tyvärr inte tillräckligt väl för att Sverige ska kunna ha så stor invandring som Timbro förespråkar. Men en fråga hänger kvar: Kan det faktum att Timbro inte nämner asyl- och anhöriginvandringen hänga samman med att svensk borgerlighet är djupt splittrad i synen på dessa former av invandring?