Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Straffa inte de asylsökande”

Flyktningar bör inte straffas med indragna bidrag för att tvingas flytta dit ett antal byråkrater anser det önskvärt, skriver Monica Werenfels Röttorp, utredaren bakom ”Mottagandet av asylsökande och flyktingar” som ledde fram till ebo-lagen.

På 80-talet hade vi ett system som tvingade alla asylsökande att bo i förläggning. Annars utgick inget ekonomiskt bistånd. Möjligheterna till integration var nästan obefintliga. Alla grannar var asylsökande från olika länder och möjligheterna till gemenskap var små på grund av språkförbistringen. Man delade till och med lägenheter med människor man inte hade något gemensamt språk med. Människor skickades därefter till tomma bostadsområden i olika kommuner. Andra hade lämnat just dessa områden därför att det inte fanns arbetstillfällen.

Nu vill Göran Hägglund (DN 21/1-15) att vi ska införa detta system igen. Visserligen vill han bygga mer. Förmodligen vill han inte ha jättestora förläggningar. Men modulboende kommer knappast att bli insprängda lägenheter. Det blir troligen, av ekonomiska och inte minst praktiska skäl, ett område med enbart tillfälliga bostäder för asylsökande. Skillnaderna mot en förläggning blir knappast synbar.

Förstå mig rätt. Det kommer alltid att finnas behov av tillfälligt boende. I en nödsituation behövs även modulboende. Göran Hägglunds förslag kan vara ett alternativ. Men varför ska man använda tvångsåtgärder?

Göran Hägglund skriver ”För att fler ska välja anläggningsboende, och för att därmed bryta den destruktiva trångboddheten, vill vi att dagersättningen för den som väljer ebo tas bort.” Att använda ordet välja i sammanhanget är skamligt.

Alla kan se Sveriges tillkortakommanden när det gäller asylmottagning och integration. Men vi måste inse att det sällan är de asylsökande själva som bär ansvaret för detta. Därför bör de inte heller straffas med indragna bidrag för att tvingas flytta dit ett antal byråkrater anser det önskvärt.

Problemen uppstår ofta därför att myndigheter och kommuner inte förmår ta sitt ansvar. Det finns ett antal kommuner som inte vill eller inte orkar. Men utvecklingen i ett antal länder kommer sannolikt även i framtiden att skapa massflyktssituationer och därför måste vi se det som naturligt att alltid ha beredskap att ta emot flyktingar. Det duger inte längre att enbart planera för medborgarna och sedan se de nödställda som en ovälkommen börda. Vi måste inse att behoven av plötsliga insatser är permanenta.

Vi behöver fler bostäder, med eller utan asylsökande. Vi behöver fler bostäder för tillfälliga boenden. Vi behöver boenden för massflyktsituationer. Men det går inte att bygga bort bostadsbristen. Det kommer alltid att finnas behov av fler bostäder så länge vi inte tar itu med de regleringar som förstör bostadsmarknaden.

Naturligtvis är en bättre trafikplanering och utbyggnad av kollektivtrafiken nödvändig. Det behövs med eller utan immigranter. För att möjliggöra för alla, inklusive asylsökande, att pendla mellan olika kommuner och orter.

All planering måste gå ut på att asylsökande och nyanlända ska kunna bo och arbeta i vanliga bostadsområden. Och asylsökande ska inte straffas för att de inte vill bo i av myndigheterna anvisat boende. Under ”tvångstiden” på 80-talet upptäcktes självklart fall, där människor som måste bo/vara inskrivna i förläggning för att klara sin försörjning, i verkligheten bodde hos släktingar. Underskatta inte asylsökandes behov av den trygghet de känner i att bo med landsmän/släktingar. Deras val står mellan ett anläggningsboende med okända och ett trångt men tryggare boende med kända.

En asylsökande har i dag rätt att bo var hen vill i landet. Försörjningsstödet följer personen. Det är en viktig princip. Politikerna har tyvärr tagit bort det mycket blygsamma hyresstöd som utgick när ebo infördes. Detta har inte hindrat asylsökande att välja eget boende när de haft chansen.

Göran Hägglund menar att hans förslag ska minska kostnaderna för mottagandet. Det gäller knappast anläggningsboendet. Asylsökande som bor i eget boende får i dag ingen ersättning för boendekostnaden. I anläggningsboende står skattebetalarna för alla normala boendekostnader samt utrustning.

Nu har vi nått vägs ände. Det finns inga bostäder. Det är ingen god affär för släktingar att och vänner att ta emot asylsökande i sina hem. Men de tar ändå ansvar för sina landsmän. Ett antal cyniska människor passar på att utnyttja situationen. Detta måste vi lösa. Men inte genom att införa ett system som straffar ”offren/asylsökande”.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.