Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-23 14:01

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/strategiska-satsningar-kan-gora-stor-nytta-for-hela-biblioteksvasendet/

Repliker

”Strategiska satsningar kan göra stor nytta för hela biblioteksväsendet”

SLUTREPLIK DN DEBATT 7/3. Kungliga biblioteket försöker i sitt förslag till nationell biblioteksstrategi balansera mellan statens önskemål om insatser och kommunernas självständighet och ekonomiska förutsättningar, skriver Erik Fichtelius, nationell samordnare biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket.

Rätta artikel

I dag har endast en tredjedel av landets alla skolbarn tillgång till en skolbibliotekarie. Skolbiblioteksverksamhet är ett ansvar för de kommunala och privata huvudmän som driver skolorna. Med respekt för det kommunala självstyret och finansieringsprincipen har därför myndigheten Kungliga biblioteket, KB, i en av sina reformer för biblioteksväsendet föreslagit statliga insatser för kompetensförstärkning och medieförsörjning för skolbiblioteken. 

På något märkligt sätt gör nu företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting detta till en fråga om en av utredarnas personliga förståndsgåvor. Men bakom KB:s förslag till nationell biblioteksstrategi ligger flera års samlade insatser med analyser av disputerade forskare, professorer och andra experter. Kungliga biblioteket försöker balansera mellan statens önskemål om insatser och kommunernas självständighet och ekonomiska förutsättningar.

Regeringen har anslagit 250 miljoner kronor per år under 2018–20 för tillfälliga projektbidrag till folkbiblioteken. Det är en satsning som ännu inte utvärderats. Kulturrådet är oroat över att dessa pengar, som myndigheten fördelar till kommunala bibliotek för olika projekt och inköp av bokbussar, bokhyllor och annat, ska försvinna. 

Men om man läser strategins förslag har KB inte föreslagit något sådant. Det KB hävdar är att en reformambition på 250 miljoner kronor i permanent nivåhöjning av statliga anslag till stärkta bibliotek är en rimlig och modest ansats – inte minst för skolbibliotek, nationella minoriteter och digitalisering. Andra tycker redan att det är alldeles för lite. 

Men strategiska och långsiktiga satsningar kan göra stor nytta för hela biblioteksväsendet. Det borde glädja också Kulturrådet som gör omfattande och viktiga insatser, inte minst för läsfrämjande. Folkbibliotekens behov av stöd till omgestaltade lokaler eller mobila lösningar – som i grunden är ett kommunalt ansvar – behöver inte stå i motsättning till hållbara strukturer och gemensamma nationella lösningar där de är möjliga och ändamålsenliga.