Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-20 03:34

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/subventioner-av-karnkraft-ar-ingen-magisk-losning/

Repliker

”Subventioner av kärnkraft är ingen magisk lösning”

REPLIK DN DEBATT 15/5. Europa står inför stora utmaningar med energiförsörjningen. Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD) lyfter i sin debattartikel förtjänstfullt elförsörjningens roll i klimatomställningen. Tyvärr verkar de hellre vilja riva ner än bygga vidare på de vinningar vi redan gjort för en trygg energiförsörjning, skriver Emma Wiesner (C), kandidat till Europaparlamentet.

Rätta artikel

Det stora problemet med energiöverenskommelsen var att subventionerna till förnybara energislag utökades i ett läge när de redan var konkurrenskraftiga. Det är inget problem som löses genom ytterligare subventioner till kärnkraft, vilket är vad Kristersson och Busch Thor föreslår. Det stora problemet med energimarknaden är inte avsaknaden av bidrag, utan av en fungerande marknad. M och KD går därmed åt helt fel håll.

Energiöverenskommelsen var en historisk kompromiss efter att energiföretagen stått utan långsiktiga spelregler i decennier. Det är beklagligt att M och KD nu vill riva upp i stället för att vårda ingångna överenskommelser. Deras förslag genomsyras också av navelskådande. Det som vi skulle behöva diskutera nu, veckan innan valet till Europaparlamentet, är hur vi kan få en europeisk energiöverenskommelse på plats.

Subventioner av kärnkraft är ingen magisk lösning. En trygg energiförsörjning här i Sverige kräver att vi lyfter blicken och samarbetar mer.

I min Sweco-rapport ”Klimatneutral konkurrenskraft”, vars slutsatser Kristersson och Busch Thor hänvisar till, visar vi att elförbrukningen kan behöva öka med så mycket som 30 procent de kommande 25 åren om industrin och transportsektorn ska leva upp till sina mål om minskade utsläpp. En liknande situation finns i resten av Europa, där 73 procent av energin fortfarande kommer från fossila bränslen som kol, gas och olja.

Under den kommande mandatperioden i Europaparlamentet avgörs energipolitiska frågor som kommer få stora konsekvenser för vår energiförsörjning framöver. I stället för att fokusera på utbyggda statsstöd och riva upp den nationella energiöverenskommelsen behöver vi få på plats en europeisk energiöverenskommelse som river ner handelshinder, möjliggör närmare energisamarbete och skapar förutsättningar för en omställning till en trygg och fossilfri energiförsörjning.

Utan en gemensam elmarknad kommer solceller på svenska tak snarare ersätta norrländsk vattenkraft än polsk kolkraft.

I dagsläget drivs 59 EU-finansierade projekt som bygger in oss i fossil infrastruktur och fossilt energiberoende. Samtidigt är möjligheterna för gränsöverskridande elöverföring mellan EU:s länder begränsade. På många håll i EU subventioneras i dag också fossila bränslen. Till exempel tillåts länder kompensera industrier som, på grund av sina utsläpp, har stora utgifter för utsläppsrätter. Det är oacceptabelt. Vi behöver en internationell överenskommelse som hindrar subventioner av fossila bränslen.

Utan en gemensam elmarknad kommer solceller på svenska tak snarare ersätta norrländsk vattenkraft än polsk kolkraft. En gemensam europeisk elmarknad skulle däremot möjliggöra en omställning till mer förnybar energi, öka leveranssäkerheten och premiera fossilfria energislag över tyskt kol och rysk gas.

Subventioner av kärnkraft är ingen magisk lösning. En trygg energiförsörjning här i Sverige kräver att vi lyfter blicken och samarbetar mer. En europeisk energiöverenskommelse som skapar långsiktiga spelregler på energimarknaden i Europa borde vara en självklar väg framåt. Det sista vi behöver är att, som Kristersson och Busch Thor föreslår, riva upp det vi redan åstadkommit på hemmaplan och införa ytterligare subventioner.