Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Svårt med uppföljning av gymnasiesärskolan”

REPLIK. Forskarna Magnus Tideman och Jessica Arvidsson skriver 15 maj på DN Debatt om svårigheterna för personer som gått gymnasiesärskolan att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är en grupp som verkligen har det tufft på en arbetsmarknad där kraven många gånger är höga, skriver statsrådet Aida Hadzialic (S).

Regeringen arbetar för att skapa en jämlik skola där varje elev får kunskaper och förmågor som är nödvändiga för att skapa ett bra liv. Det är också nyckeln till etableringen i arbetslivet och till att upprätthålla ett inkluderande samhälle med hög välfärd. Det förutsätter att alla skolor är bra skolor, att vi vänder kunskapsresultaten till det bättre och att utbildning leder till jobb. Det förutsätter även att elever med olika svårigheter får den hjälp under utbildningen som de behöver.

En utbildning inom gymnasiesärskolan är fyra år, det finns nio yrkesinriktade program och individuella program som ska ha en flexibilitet för att anpassa utbildningen för elevens egna förutsättningar. Men samtidigt som gymnasiesärskolan ska skapa förutsättningar för ett inträde på arbetsmarknaden så finns en risk för att elever stigmatiseras. Både av möjligheterna till ett arbete efter avslutad utbildning men även av att utbildningen i sig benämns som en särlösning, därför överväger vi om ett namnbyte behövs.

Regeringen har en tydlig ambition om att förbättra för de elever som går gymnasiesärskola.

• Gymnasiesärskolan förändrades 2013 och vi politiker måste noga följa upp utfallet av de reformer som genomförs. Eftersom utbildningen är fyrårig finns elever från både den gamla och den nya gymnasiesärskolan som utbildas i dag. Det innebär även att inga elever har genomfört sin fyråriga utbildning och det är därför svårt att redan nu genomföra en mer omfattande uppföljning av 2013 års förändringar

• Just nu pågår även Gymnasieutredningen som ska lämna sitt slutbetänkande senast den 31 oktober. Gymnasieutredningen har bland annat till uppgift att se över om stödåtgärderna i gymnasiesärskolan behöver förändras för att bättre kunna möta eleverna utifrån sina förutsättningar.

Det finns i dag inga möjligheter att samla in officiell statistik på individnivå för att följa elever efter gymnasiesärskolan. Det beror på att elevernas deltagande i gymnasiesärskolan är kopplat till hälsa, en uppgift som är under sekretess och innebär att insamling av sådana data inte är tillåten i dag. Den personliga integriteten är viktig att värna och en uppföljning av sysselsättning efter avslutad gymnasiesärskola är i dag inte möjlig. Det pågår dock ett arbete inom regeringskansliet för att se om det är möjligt att få till stånd en systematisk, nationell uppföljning av elever från gymnasiesärskolan så att det blir lättare att följa upp och utvärdera skolformen, särskilt kopplat till etableringen i arbetslivet.

En tydlig ambition att alla ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning måste också ta hänsyn till att en del ungdomar har större behov av individanpassning för att klara av studierna. Elever som går i gymnasiesärskolan måste få samma möjlighet att tro på framtiden som andra gymnasister. Skolan ska inte lämna några elever efter. Jobb, boende och en möjlighet till ett gott liv måste vara möjligt för alla. Det är min politiska ambition.

DN Debatt.15 maj 2016

Debattartikel

Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap och Jessica Arvidsson, forskare i hälsa & livsstil med inriktning handikappvetenskap, Högskolan i Halmstad:
”Gymnasiesärskolan leder allt för sällan till arbete”

Repliker

Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister:
”Svårt med uppföljning av gymnasiesärskolan”

Slutreplik från Magnus Tideman och Jessica Arvidsson:
”Det går inte att hänvisa till bristande kunskap” 

 

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.