Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-24 01:28

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-agerar-for-nedrustning-och-icke-spridning-av-karnvapen/

Repliker

”Sverige agerar för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen”

REPLIK DN DEBATT 4/5. Svensk försvarsmakt har inte deltagit i övningar som baserar sig på användning av kärnvapen. Från regeringens sida finns inga sådana klartecken, vare sig formellt eller informellt. Inte något av de samarbeten där Sverige deltar omfattas av samarbete kring kärnvapen, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Rätta artikel

Den svenska positionen vad gäller nedrustning och icke-spridning av kärnvapen ligger fast. Någon förändring har inte skett. Kärnvapen är ett massförstörelsevapen vars konsekvenser är oerhört allvarliga. Arbetet mot kärnvapen kommer att fortsätta. Grundläggande är vårt medlemskap i icke-spridningsfördraget NPT, som Sverige anslöt sig till 1970. När det nu utsätts för påfrestningar eftersom kärnvapenmakterna utvecklar nya förmågor och inte lever upp till åtaganden om nedrustning agerar vi för nedrustning och icke-spridning.

Dessutom har alla länder ett ansvar för att skydda sin befolkning – på egen hand och i samarbete med andra länder – mot massförstörelsevapen, inklusive kärnvapen. Därför är det nödvändigt att diskutera med våra samarbetsländer om hur vi möter hot mot vår befolkning från användande av massförstörelsevapen.

När det sedan gäller den svenska positionen att inte förvärva kärnvapen och att inte tillåta att sådana vapen placeras på svenskt territorium eller medföras av gästande stridskrafter vid besök, så har den förmedlats på ett otvetydigt sätt i olika sammanhang och forum, till exempel genom tal i FN:s generalförsamling. En gästande stat är folkrättsligt förpliktad att följa de villkor som Sverige uppställer för besöket. Detta följer bland annat av den folkrättsliga suveränitetsprincipen. Detta framhölls av regeringen i samband med att avtalet om värdlandsstöd med Nato debatterades. Det är alltjämt regeringens uppfattning.

Argument som att det skapats ett ”nära beroende av Nato:s kärnvapenbeväpning” blir felaktigt. Den militära alliansfriheten ligger fast.

Sedan 2014 har Sveriges försvarssamarbeten fördjupats betydligt, exempelvis när det gäller övningsverksamhet. Svensk försvarsmakt har inte deltagit i övningar som baserar sig på användning av kärnvapen. Från regeringens sida finns inga sådana klartecken, vare sig formellt eller informellt. Inte något av de samarbeten där Sverige deltar omfattas av samarbete kring kärnvapen.

Som bekant finns heller ingen gemensam operativ planering upprättad mellan Sverige och Nato. Därför blir argument som att det skapats ett ”nära beroende av Nato:s kärnvapenbeväpning” felaktigt. Den militära alliansfriheten ligger fast.

Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten grundar sig på riksdagens beslut om inriktningen på Sveriges försvar från maj 2015. Det innebär bland annat ett fördjupat samarbete inom Norden och med en särställning för Finland. Sverige och Finland har i dag gemensam planering bortom fredstida förhållanden.

Även de baltiska länderna, övriga EU-länder, Nato:s partnerskap, Storbritannien, Frankrike och den transatlantiska länken till USA och Kanada ingår i denna samarbetssfär. För Sveriges och Nordens del är dessa samarbeten viktiga och har en avgörande betydelse för stabiliteten i vår del av Europa.

Remisstiden för att inkomma med synpunkter på utredningen om ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen har löpt ut. Regeringskansliet kommer nu att gå igenom de inkomna remissvaren.