Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Sverige måste börja nu med negativa utsläpp”

REPLIK. Artikeln från Ulf Danielsson med flera (DN Debatt 21/10) bygger på en bakvänd logik och ger rekommendationer som riskerar att leda till passivitet i det akuta klimatarbetet, skriver Henrik Karlsson, Biorecro.

Artikelförfattarna hävdar att världens länders åtaganden inför Parisavtalet är otillräckliga på grund av möjligheten till framtida negativa utsläpp. Detta påstående stöds inte av data i den Science-artikel som citeras och baseras uppenbart på bakvänd logik. Det omvända förhållandet råder. Eftersom de åtgärder och åtaganden som gjort hittills är otillräckliga, är det nödvändigt att negativa utsläpp med BECCS-teknik tas i bruk snarast möjligt.

I den internationella debatten finns det redan i dag en insikt i att negativa utsläpp är avgörande för att nå 2-gradersmålet. För att nå 1,5-gradersmålet behöver hastigheten i utrullningen dessutom ske mycket snabbt och i stor skala, något som framkom vid den konferens kring IPCC:s kommande specialrapport om 1,5-gradersmålet som hölls i Oxford, Storbritannien i förra månaden.

I de scenarier som ligger till grund för IPCC:s femte utvärderingsrapport blir de globala nettoutsläppen negativa först under andra delen av århundradet. Däremot förutses utrullningen av storskaliga negativa utsläpp med BECCS börja redan inom några få år, för att om flera årtionden växa sig större än de samlade utsläppen och därmed ge globala nettonegativa utsläpp. Att som artikelförfattarna hävda att BECCS är en fråga för kommande generationer är därför felaktigt, det är en fråga för den sittande regeringen, dagens myndighetschefer och vd:ar.

Att artikelförfattarna inte tar upp Sveriges ideala förutsättningar och stora potential är märkligt. Stora skogar, högteknologiska skogsindustrier, ambitiösa klimatmål och relativt starka incitament inom andra sektorer skulle kunna skapa en världsledande position för Sverige inom teknik för att ta bort koldioxid ur atmosfären. De nämner inte med ett ord den svenska potentialen för BECCS, som i en studie från Biorecro på uppdrag av Tillväxtverket och Innovasjon Norge beräknats till hela 30 miljoner ton per år. Det som saknas i Sverige är kunskap och vilja, någonting som reflekteras i artikeln från Ulf Danielsson med flera.

Som en av världens få entreprenörer inom negativa utsläpp, kan jag konstatera att USA är världsledande inom demonstration av negativa utsläpp med världens första fullskaleanläggning. Storbritannien leder utvecklingen av policyåtgärder för att stimulera framtida satsningar, bland annat i form av de rekommendationer som landets lagstödda tankesmedja Committee on Climate Change nyligen publicerat.

Sverige ligger däremot hopplöst efter, en situation som artikelförfattarna riskerar att förvärra. Regeringens klimatbudget satsar 0 kronor av 12,9 miljarder på BECCS, trots att tekniken är avgörande i Miljömålsberedningens scenario för år 2045 och att tekniken kan lagra undan motsvarande 150 procent av de svenska utsläppen från transportsektorn (alla bilar, flyg, tåg, båtar, med mera). Att exempelvis åtgärder för att uppmuntra cykling får mer än 100 miljoner i samma klimatbudget visar hur skeva prioriteringarna är i nuvarande svenska satsningar.

I stället för att skrämma med hypotetiska scenarier borde artikelförfattarna ta ansvar för Sveriges klimatåtgärder och uppmuntra tekniker för att nå de kraftiga utsläppsminskningar som de själva efterfrågar. Med så goda förutsättningar behöver Sverige bidra med nettonegativa utsläpp långt före år 2045 för att möjliggöra 1,5-gradersmålet och omedelbart inleda detta arbete.

DN Debatt.21 oktober 2016

Debattartikel

Sju forskare:
”Oansvarigt välja oprövad teknik för att rädda klimatet” 

Repliker

Filip Johnsson, professor Uthålliga energisystem, Chalmers:
”Ologiska slutsatser om negativa utsläpp”

Peter Sylwan, vetenskapsjournalist:
”Nytt sätt att odla kan fånga koldioxid”

Anders Lyngfelt, professor, Energi och miljö, Chalmers:
”Respektlös argumentation utan kunskaper”

Henrik Karlsson, Biorecro:
”Sverige måste börja nu med negativa utsläpp” 

Slutreplik från sju forskare:
”Ansvarslöst fördröja omställningen till fossilfritt” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.