Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-12-13 18:45

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/sveriges-kristna-rad-forstar-inte-hur-religiosa-friskolor-begransar-barn/

Repliker

”Sveriges kristna råd förstår inte hur religiösa friskolor begränsar barn”

REPLIK DN DEBATT 20/11. Med en brist på självinsikt som är svår att parodiera erbjuder Sveriges kristna råd regering och riksdag sin ”expertis” för att försöka sätta käppar i hjulet för förändringen när barnkonventionen blir svensk lag, skriver företrädare för Humanisterna.

Vid årsskiftet blir barnkonventionen svensk lag. Det kommer att innebära ett perspektivskifte, särskilt i fall då barns och vårdnadshavares rättigheter är i konflikt. Eftersom rättigheter tillhör individen är det en rimlig ordning att i sådana fall prioritera barnens egna rättigheter framför föräldrarnas rättigheter att bestämma över barnen. Men alla gillar inte detta. Med en brist på självinsikt som är svår att parodiera erbjuder Sveriges kristna råd regering och riksdag sin ”expertis” för att försöka sätta käppar i hjulet för förändringen.

Barns rätt till egen religions- och övertygelsefrihet är säkerställd i Barnkonventionens artikel 14, där det står att ”Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. Stycket därefter begränsar föräldrarnas roll till att ”ge barnet ledning då det utövar sin rätt.”

Egentligen borde detta vara oproblematiskt. Barn är egna individer och har därför egna okränkbara rättigheter. Vidare föds ingen med en religiös övertygelse. Föräldrar har dock ett ansvar att efter bästa förmåga ledsaga barnen till vuxenblivandet. Detta ansvar innebär däremot ingen rätt att påtvinga barnen sin egen övertygelse.

Att barns rätt till egen religions- och övertygelsefrihet ibland kommer i konflikt med starkt övertygade föräldrars rätt att välja utbildning är inget okänt problem. En del föräldrar vill till exempel inte att deras barn ska få någon utbildning. Andra föräldrar vill begränsa barnens möte med yttervärlden genom hemskolning – ett arrangemang som inte är tillåtet i Sverige. Åter andra vill att barnens perspektiv ska begränsas i religiösa skolor. Religiösa samfund har i denna fråga en tradition av att stå på de vuxnas sida.

Sveriges kristna råd förstår inte hur religiösa friskolor begränsar barns religions- och övertygelsefrihet. En rätt som även inkluderar barnets möjlighet att välja bort föräldrarnas livsåskådning. De förstår inte heller att det inte krävs traditionella religioner för en god andlig och existentiell utveckling. Därför är det närmast parodiskt att de erbjuder regeringen sin ”expertis”.

I stället verkar det handla om att kyrkorna behöver barn för att bibehålla medlemsantalet. Svenska kyrkan har till exempel inga problem med att skriva in spädbarn som medlemmar – individer som sedan kvarstår som medlemmar utan att tillfrågas. Detta är raka motsatsen till att värna barns religionsfrihet och en ordning som i andra organisationer anses som något djupt oetiskt.

Att över huvud taget stämpla barn som inte tillfrågats med en livsåskådning är en kränkning av dem som individer och en ordning som bör upphöra. I stället är vår förhoppning att barns egna religions- och övertygelsefrihet stärks när Barnkonventionen blir lag.