Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

"Sysselsättningsgraden den högsta sedan SCB började mäta”

Replik på DN Debatt 30/6. ”SKL:s ledare Lena Micko och Anders Knape framför på DN Debatt konstruktiva förslag för att klara de stora utmaningarna med nyanländas etablering”, skriver Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

Sedan regeringen tillträdde har sysselsättningen ökat med 200.000 personer. 67 procent av sysselsättningsökningen har tillkommit bland utrikes födda och sysselsättningsgraden bland utrikes födda är nu den högsta sedan SCB började mäta på nuvarande sätt. Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt mycket starkt och efterfrågan på arbetskraft är god.

Många nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd skrivs nu in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för att få del av de insatser som de behöver för att komma i arbete. När många nyanlända samtidigt ska etablera sig på arbetsmarknaden innebär det självklart en mycket stor utmaning. En stor del av gruppen nyanlända har yrkeserfarenhet eller relevant utbildning, men för den som saknar de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden är det mycket svårt att hitta ett jobb, trots att det råder brist på arbetskraft inom många yrken.

Sveriges kommuner har hanterat och fortsätter att hantera utmaningen med nyanländas etablering. De insatser som enskilda kommuner gör och det ansvar SKL tar är helt avgörande. Jag håller också med Lena Micko och Anders Knape att nyanländas etablering på arbetsmarknaden tar för lång tid och att det är alldeles för få nyanlända som börjar studera.

Det är precis av detta skäl som regeringen har lagt om politiken. Sverige har tidigare inte stått tillräckligt väl rustat för att effektivt främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Därför har vi tagit bort den gamla regeringens privatiseringsexperiment med jobbcoacher och etableringslotsar och istället tagit en rad initiativ för ett mer sammanhållet och systematiskt arbetssätt med mottagande och etablering.

• En bosättningslag har införts som gör att alla kommuner måste vara med och ta sin del av ansvaret för nyanländas etablering. Det innebär ett jämnare fördelat mottagande av nyanlända i kommunerna, där hänsyn tas till arbetsmarknadsläge och befolkningsstorlek men också samlat mottagande i kommunen. Frågan som SKL tar upp hur även mottagandet av asylsökande kan fördelas jämnare är viktig och behandlas i Mottagandeutredningen.

• Tiden i etableringsuppdraget ska användas effektivt och nyanlända kvinnor och män ska få del av anpassade insatser för att snabbt komma i arbete. Därför införs från årsskiftet ett helt nytt regelverk för nyanländas etablering som kommer skapa bättre förutsättningar för att utforma och anpassa etableringsinsatserna i syfte att kunna tillgodose individens behov. Samtidigt blir reglerna mer lika de som gäller för arbetssökande generellt.

• En utbildningsplikt införs. För att ytterligare stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden krävs, precis som SKL skriver, att fler nyanlända tar del av utbildning. De nyanlända som har kort utbildning måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Därför införs nu en utbildningsplikt och ett studiestartsstöd för arbetslösa med kort utbildning. I praktiken innebär det att etableringstiden förlängs med ett tredje år för de nyanlända som väljer att utbilda sig. Samtidigt satsas omfattande resurser på ett nytt kunskapslyft.

•Lokala spår till jobb. Det lokala samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är helt avgörande för en fungerande etablering. Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har därför fått ett utvidgat uppdrag att även främja samverkan mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas möjlighet att etablera sig i arbetslivet. Tillsammans med lokala arbetsgivare som har rekryteringsbehov formar man spår med insatser från kommunen – t.ex. svenskutbildning och yrkesutbildning – tillsammans med insatser från Arbetsförmedlingen – t.ex. praktik och anställningsstöd – som leder till jobb. Intresset från kommunerna för att delta i samarbetet med lokala jobbspår är stort. Jag utesluter inte att det behövs ytterligare regelförändringar och är beredd att diskutera de förslag som SKL har för att underlätta ökad samverkan.

Att alla kommuner är med och tar ansvar är avgörande för att vi ska lyckas med mottagandet och etableringen av nyanlända. Kommunsektorn tar ett mycket stort ansvar och jag har anledning att rikta ett tack till kommunerna för detta. Ett mer sammanhållet och systematiskt arbetssätt med mottagande och etablering behövs och betydelsen av samverkan mellan kommunerna och staten kan inte överskattas.

DN Debatt. 1 juli 2017

Debattartikel

Lena Micko och Anders Knape, SKL: 

”Stelbenta regler hinder för nyanländas jobb och studier”

Replik

Patrik Nilsson, Samhällspolitisk chef, Företagarna:

”Sveriges småföretagare kan utgöra del av lösningen”

Peter Lindroth, Ordförande, SmåKom, Ann-Sofie Alm, Vice ordförande, SmåKom:

”Lokalt präglad strategi behövs för nyanlända”

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister:

"Sysselsättningsgraden den högsta sedan SCB började mäta”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.