Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Taxi inget effektivt transportsätt”

REPLIK. Peter Norman och Claudio Scubla från Svenska Taxiförbundet menar att privatbilismen är irrationell i städerna och att alla andra trafikslag ska prioriteras på bekostnad av bilen (DN Debatt 22/1). Det är kanske inte så förvånande att de vill bereda mer plats för den bransch de själva representerar, men vad som är mer överraskade är vilka grunder de drar sina slutsatser utifrån, skriver Wilhelm Douglas och Anders Ydstedt, KAK.

Först och främst är det djupt olyckligt att som Scubla och Norman ställa de olika trafikslagen mot varandra. Framtiden kommer att ställa krav på mer av allt resande. I växande städer med ökande trafik måste planeringen bli bättre på att utnyttja alla resurser - men vi måste också se till att det finns ytor för alla transporter - annars kvävs staden och vi skapar döda segregerade stadskärnor. Många av oss är omväxlande bilister, kollektivtrafikresenärer och ibland tar vi taxi. Allt behövs för att skapa ett hållbart transportsystem som motsvarar människors behov.

Norman och Scubla säger att ”Vår slutsats är att stadsbor vill åka bil även i framtiden, men de behöver inte äga en.” Hur de kommer fram till slutsatsen är oklart, men det finns i varje fall inget som talar för den i verkligheten. År 2016 såldes 372.300 nya bilar i Sverige, vilket är rekord. Enligt en undersökning, från Inizio, gjord bland gymnasie- och högskolestuderande vill sju av tio äga sin bil. De flesta förknippar bilen med något positivt och tror att antalet bilar kommer att bli fler i framtiden. Nya ägandeformer – som bilpooler och leasing - gör snarare att bilarna blir fler och att nya grupper som tidigare inte hade tillgång till bil får det.

I sammanhanget bör det också understrykas att bilarna blir alltmer miljövänliga, tystare och säkrare. Sverige kan bidra till utvecklingen genom teknikutveckling, vilket kräver att goda villkor skapas för fordonsindustrin. Då duger det inte att aktivt motarbeta den privata bilismen. Satsa istället på att främja en sund utveckling för den.

Naturligtvis har även taxinäringen en viktig plats i framtidens städer. Men att denna skulle vara något särskilt effektivt transportsätt, som Norman och Scubla påstår är problematiskt. Faktum är att taxi har sämst lastfaktor av alla trafikslag. Det finns alltid en extra resenär till skillnad mot privatbilisten där ofta föraren också ska till samma ställe som bilen.

Man skulle kunna applicera Normans och Scublas resonemang på andra branscher. Kanske skulle samhället förbjuda privata kök och premiera de som går på restaurang istället? Det skulle kanske frigöra yta och öppna för mer bostadsbyggande i städerna, samtidigt som restaurangnäringen skulle gynnas. Men det är naturligtvis inget rationellt alternativ. Att bara utgår ifrån ett perspektiv i ett närmast skråliknande tankesätt är inte hållbart utifrån ett samhällsperspektiv. Människor vill kunna laga sin egen mat och köra sin egen bil. Mobiliteten ska utvecklas, inte avvecklas.

DN Debatt.22 januari 2017

Debattartikel

Peter Norman och Claudio Skubla, Svenska taxiförbundet:
”Taxi kan hjälpa städerna att bli av med privatbilarna”

Repliker

Anders Ydstedt, ordförande, Expertrådet, Kungliga automobil klubben (KAK):
”Taxi inget effektivt transportsätt”

Slutreplik från Svenska taxiförbundet:
”Minskad privatbilism får stadskärnor att blomstra”

 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.